Toelating

Master Psychologie (avondprogramma)

Voor toelating tot het avondprogramma van de master Psychologie dien je een relevante universitaire bachelor, master of pre-master succesvol te hebben afgerond. Of je (direct) toelaatbaar bent tot de master is afhankelijk van je vooropleiding.

Directe toelating

Indien je een van onderstaande opleidingen succesvol hebt afgerond in de afstudeerrichting van Psychologie van Leren en Presteren:

  • Bachelor Psychologie aan de EUR;
  • Schakelprogramma Psychologie aan de OU;
  • Bachelor Psychologie aan een andere universiteit. Dit is onder voorbehoud, aangezien de examencommissie na aanmelding beoordeelt of je met de inhoudelijke invulling van je vooropleiding toelaatbaar bent tot de master Psychologie van Leren en Presteren.

Geen directe toelating

Indien je een van onderstaande opleidingen hebt afgerond, zal je eerst de pre-master in de richting van Psychologie van Leren en Presteren moeten volgen alvorens je toelaatbaar bent.

Je bent toelaatbaar tot de pre-master met een hbo-bachelor Psychologie of met een van de volgende universitaire bachelors:

  • Bachelor Algemene Gezondheidswetenschappen;
  • Bachelor Algemene Sociale Wetenschappen;
  • Bachelor Gedrag & Samenleving;
  • Bachelor Geneeskunde;
  • Bachelor Pedagogische Wetenschappen;
  • Bachelor Sociologie.

Niet toelaatbaar

Met een diploma van een hbo-bachelor of universitaire bachelor anders dan bovengenoemde, ben je helaas niet toelaatbaar. 

Twijfels?

Of je toelaatbaar bent voor de opleiding kan pas bepaald worden nadat we een volledige aanmelding van je hebben ontvangen, inclusief alle benodigde documenten. Beoordelingen die voor de officiële aanmelding plaatsvinden zijn hypothetisch en niet bindend. Daarom raden we je aan om officieel aan te melden. Je aanmelding wordt dan beoordeeld door de Toelatingscommissie van de opleiding.