Staats- en Bestuursrecht

Master Rechtsgeleerdheid

Hoe wordt de relatie tussen burgers en hun overheid geregeld? Welke rol speelt de EU in die relatie? Een master voor wie alles wil weten van de (inter)nationale wetten en regels voor landen en burgers.

De mastervariant Staats- en bestuursrecht leidt juristen op met specifieke kennis van het nationale institutionele recht en de rechtsverhoudingen tussen overheid en
burger én tussen nationale overheidsinstellingen, handelingen van de overheid
en het stelsel van rechtsbescherming tegen deze overheidshandelingen. Bijzondere aandacht is er voor het recht van de Europese Unie en het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens.

Meer informatie over Staats- en Bestuursrecht

Neem voor meer inhoudelijke informatie over dit programma contact op met de Erasmus School of Law via:

Naam Dr. N.S. Efthymiou
Locatie L6-36 Campus Woudestein
Telefoon 010 - 408 2662
E-mail efthymiou@remove-this.law.eur.nl
Website

www.esl.eur.nl/master/opleidingen/rechtsgeleerdheid/sbr/