Carrièremogelijkheden

Master Sociologie (avondprogramma)

Na afronding van de master in Sociologie bent u als socioloog in staat om op academisch denkniveau maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Ook weet u op basis daarvan afgewogen beslissingen te maken voor mogelijke oplossingen. Deze competenties komen zeer goed van pas bij functies op het gebied van beleidsvorming en advisering. Bovendien besteedt de opleiding veel aandacht aan de gevolgen van maatschappelijke veranderingen voor overheidsbeleid; een gewild kennisterrein. Zo is er vraag naar beleidsgerichte sociologen bij de overheid, non-profit organisaties, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven.

Afhankelijk van uw afstudeerrichting en persoonlijke interesses kunt u uw loopbaan vervolgen in verschillende functies op het gebied van arbeid, organisatie en grootstedelijke vraagstukken. U kunt bijvoorbeeld aan de slag als beleidsmedewerker of -adviseur bij overheden, semipublieke of private instellingen zoals het Sociaal en Cultureel Planbureau, Movisie, politie, woningcorporaties, welzijnsinstellingen of projectontwikkelaars. Andere voorbeelden van functies zijn beleidsmaker, human resource manager of onderzoeker bij overheidsinstellingen, advies- en onderzoeksbureaus of universiteiten. Daarnaast kunt u als socioloog ook kiezen voor een carrière als journalist, voorlichter of medewerker bij media die zich richten op sociologische vraagstukken.