Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid

Master Sociologie (avondprogramma)

Prof. Dr. Jack Burgers, coördinator

"Grote steden zijn in economisch, demografisch en cultureel opzicht steeds meer een afspiegeling van de wereld als geheel en bieden daarom een strategische invalshoek voor de bestudering van de hedendaagse samenleving. Grote steden zijn niet alleen de locaties van actuele grote vraagstukken, maar ook van allerlei vormen van creativiteit die kansen bieden voor economische en culturele vernieuwing."


Waar gaat deze specialisatie over?

De meerderheid van de wereldbevolking woont inmiddels in steden en de stedelijke bevolking neemt over de gehele wereld nog in omvang toe. Volgt u de specialisatie Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid dan verdiept u zich in twee centrale kenmerken van steden: de toenemende diversiteit van hun inwoners en de ongelijkheid van hun economieën. U verkrijgt inzichten in de mogelijkheden en onmogelijkheden van stedelijk beleid en stedelijke vernieuwing in de breedste zin van het woord. Het programma bereidt u voor op een volgende stap in uw carrière op het gebied van stedelijk beleid, stedelijk onderzoek & advies, en de wetenschap.

U doet kennis op over relevante theorieën over grootstedelijke vraagstukken. U leert om op academisch niveau stedelijke problemen te analyseren en daarover adviezen te geven en beleidssuggesties te ontwikkelen. Beleid wordt dan niet opgevat als een instrumentele aangelegenheid, maar als een sociale praktijk waarop ook kritisch gereflecteerd kan worden. Het gaat niet alleen om het opdoen van academische kennis. Er is ook ruime aandacht voor mogelijkheden en onmogelijkheden van interventiestrategieën bij stedelijk beleid.

Voor wie bestemd?

Heeft u een passie voor grootstedelijke vraagstukken? Wilt u zich verder ontwikkelen op academisch vlak of bent u op zoek naar meer verdieping in uw vakgebied van stedelijke ontwikkelingen? In dat geval is deze master een uitstekende keuze voor u.  

Onderwijsprogramma

De master is opgebouwd uit vier blokken. De verschillende vakken vullen elkaar inhoudelijk aan en kenmerken zich door een vergelijkbare opbouw. De vakken zijn gericht op verschillende sociale en geografische analyseniveaus: micro (bewoners en buurten), mesoniveau (stadsbesturen, beleidsinstanties, belangengroepen) en macro (de staat, internationale netwerken van steden, de mondiale economie). U sluit de master af met een scriptie.  

U kunt de master in één jaar afronden (voltijd) of in twee jaar (deeltijd). Als u er voor kiest om te studeren in deeltijd volgt u telkens één vak per blok in de avond waar voltijdstudenten twee vakken per blok volgen, met uitzondering van het scriptietraject. 

Curriculum

De colleges van de avondvariant van de master (voltijd en deeltijd) vinden plaats op de dinsdag- en donderdagavond vanaf 17.00 uur. NB: De hoorcolleges worden gegeven in het Engels. De voertaal voor de onderwijsgroepen is Nederlands. 

Voltijd in de avond

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

De Stad als Woonmilieu: de Dynamiek van de Stedelijke Bevolking

7.5 ECTS

Steden in een Tijdperk van Mondialisering: Internationale Migratie en de Mondiale Economie

7.5 ECTS

Stedelijk Bestuur en Beleid: de Stad als Politieke Arena

7.5 ECTS

Scriptie 

15 ECTS

Besturen van Organisaties

7.5 ECTS

Sturing in de Hedendaagse Samenleving

7.5 ECTS

Scriptie

7.5 ECTS


Totale studielast: 60 ECTS


Deeltijd in de avond

 

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Jaar 1

De Stad als Woonmilieu: de Dynamiek van de Stedelijke Bevolking

7.5 ECTS

Steden in een Tijdperk van Mondialisering: Internationale Migratie en de Mondiale Economie

7.5 ECTS

Stedelijk Bestuur en Beleid: de Stad als Politieke Arena

7.5 ECTS

 

Studielast jaar 1: 22.5 ECTS

Jaar 2

Besturen van Organisaties

7.5 ECTS

Sturing in de Hedendaagse Samenleving

7.5 ECTS

Scriptie

7.5 ECTS

Scriptie 

15 ECTS


Studielast jaar 2: 37.5 ECTS

Totale studielast: 60 ECTS

Onderwijsprogramma's onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend.