Management & Organisatie

Master Sociologie (avondprogramma)

Prof. dr. Ferry Koster, coördinator

“Allerlei economische en technologische ontwikkelingen hebben de werkvloer van organisaties de afgelopen decennia op zijn kop gezet: informatisering, flexibilisering, informalisering. Deze ontwikkelingen roepen veel nieuwe sociologische vragen op naar de beheersbaarheid en leefbaarheid van organisaties...”


Waar gaat deze specialisatie over?

Wie het nieuws volgt, krijgt de indruk dat hedendaagse organisaties volop in beweging zijn en dat de organisatie van de arbeid sterk verandert. Kies je voor de specialisatie in Management & Organisatie dan verdiep je je in wat ook wel de ‘Nieuwe Werelden van Werk’ wordt genoemd. Hoe kunnen organisaties en overheden daar het beste sturing aan geven? Je verkrijgt een beter inzicht in bedrijven, netwerken en instituties, waardoor je uitstekend bent toegerust om organisaties te onderzoeken en om organisaties en overheden te adviseren op het gebied van werk en arbeidsmarkt.

In deze master ontwikkel je grondige kennis van de sociaalwetenschappelijke benadering van publieke en private organisaties. Je benadert vraagstukken vanuit verschillende sociologische perspectieven: arbeids- en organisatiesociologie, beleidssociologie en familiesociologie. Op basis daarvan kun je tot een afgewogen oordeel komen over mogelijke oplossingen.

Voor wie bestemd?

Heeft u belangstelling voor de sociaalwetenschappelijke bestudering van vraagstukken rond arbeid, organisatie en management? Heeft u interesse in de achtergronden van recente ontwikkelingen? Wilt u daarop ook kritisch kunnen reflecteren? In die gevallen is deze master een uitstekende keuze voor u.

Onderwijsprogramma avond (voltijd en deeltijd)

De master is opgebouwd uit vier blokken. De verschillende vakken vullen elkaar inhoudelijk aan en kenmerken zich door een vergelijkbare opbouw. Telkens worden er verschillende analyseniveaus behandeld. Het microniveau (individu en groep), het mesoniveau (organisatie) en het macroniveau (instituties en omgeving). Je sluit de master af met een scriptie.

U kunt de master in één jaar afronden (voltijd) of in twee jaar (deeltijd). Als u er voor kiest om te studeren in deeltijd volgt telkens één vak per blok in de avond waar voltijdstudenten twee vakken per blok volgen, met uitzondering van het scriptietraject. 

Curriculum

De colleges van de avondvariant van de master vinden plaats op de dinsdag- en donderdagavond vanaf 17.00 uur. NB: De hoorcolleges worden gegeven in het Engels. De voertaal voor de onderwijsgroepen is Nederlands.

Voltijd in de avond

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Besturen van Organisaties

7.5 ECTS

Sturing in de Hedendaagse Samenleving

7.5 ECTS

Managen van Maatschappelijke Risico's: Verzorgingsstaten en Arbeidsmarkten

7.5 ECTS

Scriptie 

15 ECTS

 

De Stad als Woonmilieu: de Dynamiek van de Stedelijke Bevolking

7.5 ECTS

Steden in een tijdperk van Mondialisering: Internationale Migratie en de Mondiale Economie

7.5 ECTS

Scriptie 

7.5 ECTS


Totale studielast: 60 ECTS

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend. 

Deeltijd in de avond

 

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Jaar 1

Besturen van Organisaties

7.5 ECTS

Sturing in de Hedendaagse Samenleving

7.5 ECTS

Managen van Maatschappelijke Risico's: Verzorgingsstaten en Arbeidsmarkten

7.5 ECTS

 

Studielast jaar 1: 22.5 ECTS 


Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Jaar 2

De Stad als Woonmilieu: de Dynamiek van de Stedelijke Bevolking

7.5 ECTS

Steden in een tijdperk van Mondialisering: Internationale Migratie en de Mondiale Economie

7.5 ECTS

Scriptie 

7.5 ECTS

Scriptie 

15 ECTS

Studielast jaar 2: 37.5 ECTS

Totale studielast: 60 ECTS

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend.