Toelating

Master Zorgmanagement

Om toegelaten te kunnen worden tot de master Zorgmanagement moet je een relevante universitaire bachelor- of masteropleiding succesvol hebben afgerond en dit kunnen aantonen met een diploma van de desbetreffende onderwijsinstelling. Daarnaast moet je bewijs van Engelse vaardigheid kunnen aantonen (full-time programma) en Nederlands (part-time programma) en kunnen aantonen dat je beschikt over het vereiste wiskunde niveau.

Vooropleiding

Afhankelijk van jouw vooropleiding zijn er twee mogelijkheden:

1. Je bent direct toelaatbaar

Als je een van de onderstaande universitaire opleidingen hebt afgerond, ben je direct toelaatbaar tot de master Zorgmanagement:

 • European Public Health (Maastricht)
 • Gezondheidswetenschappen (alle universiteiten)
 • Health and Society (Wageningen)
 • Human Health and Life Sciences (VU Amsterdam)
 • (Bedrijfs) Economie (alle universiteiten)
 • Geneeskunde (alle universiteiten)
 • Business administration (alle universiteiten)
 • Public administration (alle universiteiten)

Of als je een bachelor of master diploma hebt wat gerelateerd is aan een van de volgende disciplines (ter beoordeling aan de toelatingscommissie):

 • Gezondheidswetenschappen
 • Economie
 • Management
 • Beleid

Benodigde bewijsstukken: kopie diploma en kopie cijferlijst.

2. Je bent niet (direct) toelaatbaar

Als jouw vooropleiding niet onder 1 staat vermeld, dan ben je in principe niet direct toelaatbaar tot de master Zorgmanagement. Je zal hoogstwaarschijnlijk eerst de pre-master Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg moeten volgen om toegelaten te kunnen worden tot de master Zorgmanagement.

Let op: voor de pre-master Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg gelden andere toelatingseisen.
» Meer informatie over de pre-master Gezondheidswetenschappen, BMG 

De toelatingscommissie van ESHPM beoordeelt jouw toelaatbaarheid op basis van het door jou ingediende inschrijvingsverzoek. Alleen een officieel besluit van de toelatingscommissie van ESHPM geeft jou recht op deelname aan de master Zorgmanagement.

Engelse vaardigheid

Een voldoende beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk voor toelating tot de voltijdvariant van de master Zorgmanagement. Voor de deeltijdvariant geldt deze toelatingseis niet.

Je Engelse vaardigheid dient aangetoond te worden via:

 • een intaketoets op de Erasmus Universiteit Rotterdam met een minimumscore van B2.2 op alle onderdelen of
 • een TOEFL iBT toets met Total Score van ≥ 72 of
 • een IELTS test met een Overall Band Score ≥ 5,5 of
 • een International Baccalaureate "English A: Language & Literature higher level" behaald in Nederland of
 • Cambridge Advanced English (minimum A-level): Cambridge International, AICE of pre-university of
 • een Anglia examen, alleen met een toegevoegde spreektest (C1 of C2 niveau)

Uitgezonderd van bovenstaande toelatingseis zijn studenten die:

 • over een nationaliteit beschikken van de volgende landen: Australië, Canada (met uitzondering van de provincie Québec), Ierland, Nieuw Zeeland, UK of USA of
 • een Engelstalige universitaire bachelor- of masteropleiding hebben afgerond in Nederland, Australië, Canada (met uitzondering van de provincie Québec), Ierland, New Zeeland, UK of USA

Wiskunde

Tot de master Zorgmanagement ben je toelaatbaar als je kunt aantonen dat je beschikt over het vereiste wiskunde niveau. Dit is aantoonbaar met:

 • een VWO diploma met Wiskunde A, B, C of vergelijkbaar of
 • methoden en technieken uit je vooropleiding, ter beoordeling aan de toelatingscommissie of
 • een VWO wiskunde certificaat, ter beoordeling aan de toelatingscommissie