Privaatrecht en A&V
Double Degree Programme

Inhoud van de studie

Leerdoelen

De mastervariant Privaatrecht leidt studenten op tot basiscivilisten: juristen met een gedegen kennis van het privaatrecht, die op velerlei plaatsen in de maatschappij inzetbaar zijn.

De master Aansprakelijkheid en Verzekering bereidt studenten voor op een hoogwaardige werkomgeving binnen het vakgebied van het aansprakelijkheids- en het verzekeringsrecht. Voorbeelden hiervan zijn onder andere advocatenkantoren (bijvoorbeeld aansprakelijkheids- en verzekeringspraktijk), het bedrijfsleven (waaronder verzekeringsmaatschappijen en assurantiemakelaars), de wetenschap en de rechterlijke macht. Met deze masters kun je dus alle kanten op.

Inhoud van de opleiding

Het eerste jaar wordt het programma van de master Privaatrecht volledig doorlopen en afgerond. Vervolgens volgt u de master Aansprakelijkheid en Verzekering in een verkort traject.

Jaar 1

vaknaam

blok 1

blok 2

blok 3

blok 4

blok 5

Onderzoekspracticum burgerlijk recht

15 ects

 

 

 

 

Privaatrecht in werking

 

10 ects

 

 

 

Nationaal en internationaal procederen

 

 

10 ects

 

 

Een van de volgende drie gebonden keuzevakken:

 

 

 

5 ects

 

Familie(vermogens)recht

 

 

 

 

 

Geschiedenis van het privaatrecht

 

 

 

 

 

Internationaal privaatrecht voor privaatjuristen

 

 

 

 

 

Keuzevak vrij

 

 

 

 5 ects

 

Methoden van onderzoek

 

 

 

 

5 ects

Scriptie Burgerlijk recht

 

 

 

 

10 ects

Jaar 2

vaknaam

blok 1

blok 2

blok 3

blok 4

Onderzoekspracticum Aansprakelijkheid en verzekering

15 ects

 

 

 

Capita aansprakelijkheidsrecht

 

5 ects

 

 

Capita verzekeringsrecht

 

5 ects

 

 

Scriptie Aansprakelijkheid en verzekering

 

 

 10 ects

 

Aansprakelijkheid en verzekering in de praktijk

 

 

 

 10 ects

U kunt pas voor het Double Degree programma solliciteren als u het vak Onderzoekspracticum Burgerlijk Recht van de master Privaatrecht hebt afgerond.

Het is niet mogelijk om na de master Privaatrecht de verkorte variant van de master Aansprakelijkheid en Verzekering te volgen als u niet deelneemt aan het Double Degree Program.

Onderwijsvorm

Voor de privaatrechtelijke vakken zijn de gebruikte onderwijsvormen hoorcolleges en werkgroepen. Tijdens de werkgroepen wordt met kleine groepen gewerkt aan de toepassing van de kennis die tijdens de hoorcolleges is opgedaan.

Voor de vakken van de master Aansprakelijkheid en Verzekering zijn de gebruikte onderwijsvormen hoorcolleges, werkgroepen, masterclasses en seminars. Daarnaast is een stage voor een periode van twee keer vier weken bij een advocatenkantoor en een verzekeringsmaatschappij of assurantiemakelaar een verplicht onderdeel.