Studieprogramma

Dubbele master Privaatrecht & Aansprakelijkheid en Verzekering
Erasmusbeeld op de EUR

De mastervariant Privaatrecht | Commercieel Vermogensrecht leidt studenten op tot basiscivilisten: juristen met een gedegen kennis van het privaatrecht, die op velerlei plaatsen in de maatschappij inzetbaar zijn.

De master Aansprakelijkheid en Verzekering bereidt studenten voor op een hoogwaardige werkomgeving binnen het vakgebied van het aansprakelijkheids- en het verzekeringsrecht. Voorbeelden hiervan zijn onder andere advocatenkantoren (bijvoorbeeld aansprakelijkheids- en verzekeringspraktijk), het bedrijfsleven (waaronder verzekeringsmaatschappijen en assurantiemakelaars), de wetenschap en de rechterlijke macht. Met deze masters kun je dus alle kanten op.

Onderwijsvorm

Voor de privaatrechtelijke vakken zijn de gebruikte onderwijsvormen hoorcolleges en werkgroepen. Tijdens de werkgroepen wordt met kleine groepen gewerkt aan de toepassing van de kennis die tijdens de hoorcolleges is opgedaan.

Voor de vakken van de master Aansprakelijkheid en Verzekering zijn de gebruikte onderwijsvormen hoorcolleges, werkgroepen, masterclasses en seminars. Daarnaast is een stage voor een periode van twee keer vier weken bij een advocatenkantoor en een verzekeringsmaatschappij of assurantiemakelaar een verplicht onderdeel.

Opbouw van de Dubbele master

Het eerste jaar wordt het programma van de master Privaatrecht | Commercieel Vermogensrecht volledig doorlopen en afgerond. Vervolgens volg je de master Aansprakelijkheid en Verzekering in een verkort traject*.
Voor specifieke vakinformatie kan je terecht in de courseguide.

Jaar 1: Privaatrecht | Commercieel Vermogensrecht

vaknaam

blok 1

blok 2

blok 3

blok 4

blok 5

Onderzoekspracticum burgerlijk recht

15 EC

 

 

 

 

Vermogensrecht in werking

 

10 EC

 

 

 

Nationaal en internationaal procederen

 

 

10 EC

 

 

Gebonden keuzevak:

 • Familie(vermogens)recht
 • Geschiedenis van het privaatrecht
 • Internationaal privaatrecht voor privaatjuristen

 

 

 

5 EC

 

Vrij keuzevak

 

 

 

 5 EC

 

Privaatrecht in de Praktijk

 

 

 

 

5 EC

Scriptie master Privaatrecht

 

 

 

 

10 EC

Jaar 2: Aansprakelijkheid en Verzekering

vaknaam

blok 1

blok 2

blok 3

blok 4

blok 5

Onderzoekspracticum aansprakelijkheid en verzekering

15 EC

 

 

 

 

Capita aansprakelijkheidsrecht

 

5 EC

 

 

 

Capita verzekeringsrecht

 

5 EC

 

 

 

Scriptie master Aansprakelijkheid en Verzekering

 

 

 10 EC

 

 

Aansprakelijkheid en verzekering in de praktijk

 

 

 

 10 EC

 
Aansprakelijkheid en verzekering in Europa    5 EC

Het is niet mogelijk om na de master Privaatrecht de verkorte variant van de master Aansprakelijkheid en Verzekering te volgen als je niet deelneemt aan de Dubbele master in Privaatrecht & Aansprakelijkheid en Verzekering.

Bijzonderheden

 • Deze master wordt alleen in voltijd aangeboden;
 • Selectie en toelating vindt plaats na het afronden van het vak Onderzoekspracticum van de master Privaatrecht | Commercieel Vermogensrecht. De instroom in de master Aansprakelijkheid en Verzekering vindt dan plaats per ingangsdatum van het volgende collegejaar. Je begint dus eerst aan het reguliere programma van de master Privaatrecht;
 • Voor aanvang van de master Aansprakelijkheid en Verzekering dien je alle vakken van de master Privaatrecht | Commercieel Vermogensrecht te hebben behaald;
 • Voor het gehele onderwijsprogramma geldt een aanwezigheidsplicht;
 • Vanwege de samenstelling en de inhoud van het masterprogramma worden geen vrijstellingen verleend.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen