Fiscale Economie (Directe Belastingen)
MSc Fiscale Economie

Inhoud van de studie

De masterspecialisatie Directe Belastingen bestaat uit vijf programmaonderdelen. Hiervan zijn drie onderdelen gevormd rond een thema: het Midden- en kleinbedrijf, de Multinationale onderneming en Tax Policy. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van het Europese en het internationale belastingrecht.

Het vijfde onderdeel is de scriptie, het sluitstuk van je masteropleiding. Hierin behandel je een fiscaal onderwerp, waarbij je wordt uitgedaagd tot kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek.

Thema’s

Bij de behandeling van de thema’s Midden- en kleinbedrijf en Multinationale onderneming wordt de stof aangeboden in de vorm van werkcolleges. Hier wordt in groepen van circa 25 studenten gedurende een aantal weken het desbetreffende thema behandeld. Elke week staat een aspect van het thema centraal. Als student geef je een presentatie over een zelf gekozen onderwerp, dat betrekking heeft op het die week te behandelen aspect.

Werkcolleges

Verder schrijf je voor één van de werkcolleges een paper dat je ten overstaan van de groep verdedigt. Bij het andere werkcollege treedt je op als referent van het paper van een andere student. Het werkcollege is daarmee een uitdagende en buitengewoon intensieve werkvorm die in hoge mate appelleert aan jouw zelfwerkzaamheid en assertiviteit, kwaliteiten die na afronding van de master onontbeerlijk zijn in je verdere carrière. Het cijfer wordt bepaald op basis van de kwaliteit van de presentatie, het paper en de inbreng tijdens de werkcolleges (waaronder het optreden als referent).

Discussiëren

Het thema Tax Policy bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel Advanced Economics of Taxation wordt gegeven in de vorm van een discussiecollege. Dit onderdeel wordt afgesloten met een tentamen. In het tweede onderdeel Tax Policy schrijf je een paper in een groep van drie.

Je presenteert en verdedigt je paper tegenover je medestudenten en beleidsambtenaren van het Ministerie van Financiën. Het cijfer voor dit onderdeel wordt gebaseerd op het paper, de presentatie en de participatie.

 

Disclaimer: Het onderstaande overzicht toont het programma voor het academische jaar 2018/2019. Het curriculum voor 2019/2020 wordt begin augustus 2019 gepubliceerd.

  • Blok 1

   • The Take-Off is the introduction event for all new students of Erasmus School of Economics. During this interesting introduction event, you will be provided with useful practical information and receive an introduction to your studies, meet your fellow students and our School.

   • The course covers the whole tax system. Topics might change from year to year based on policy relevance. It is to be expected that general discussions on the income tax, the corporate tax, and the value added tax will be part of the course every year. 

   • Een van de redenen voor de Europese toenadering en de totstandkoming van het Verdrag betreffende (de werking van) de Europese Unie is het streven van de lidstaten om te komen tot een interne, markt zonder fiscale belemmeringen, beperkingen of distorsies. Hierdoor moeten onder andere ondernemingen in staat worden gesteld om zich beter aan te passen aan de gemeenschappelijke markt, hun productiviteit te vergroten en hun concurrentiepositie op de internationale markt te versterken. Tijdens dit vak wordt geanalyseerd hoe lidstaten deze economische voorspoed kunnen bereiken zonder oneerlijke fiscale concurrentie. 

   • Dit vak bevat o.a. de volgende onderwerpen:

    • Inleiding tot het internationaal belastingrecht;
    • Begrippenapparaat + interpretatiemethoden;
    • Toewijzingsregels voor verschillende inkomenssoorten en de bijbehorende voorkomingsregels;
    • Eenzijdige voorkoming van dubbele belasting
    • Samenhang met het EU-recht
    • Overige aspecten van internationaal belastingrecht zoals arbitrage, inlichtingenverplichtingen en non-discriminatie.
  • Blok 2

   • In het werkcollege Midden- en kleinbedrijf staat de belastingheffing over de winst van ondernemingen in al haar facetten centraal.

  • Blok 3

  • Blok 3-5

   • De scriptie is de kroon op je opleiding.

  • Blok 4

   • In het werkcollege Multinationale onderneming staat de belastingheffing ter zake internationaal opererende ondernemingen in al haar facetten centraal. De nadruk ligt daarbij op de belastingheffing terzake van de winst.