Fiscale Economie (Indirecte Belastingen)
MSc Fiscale Economie

Opleiding

Master Fiscale Economie: De verschillen tussen Indirecte en Directe Belastingen

In de eerste drie blokken wordt aandacht besteed aan internationale handel, de internationale grondslagen van de indirecte belastingen en het Europese douanerecht. Daarnaast komen de ontwikkelingen op het gebied van fiscaal beleid omtrent indirecte belastingen aan de orde in het vak Indirect tax policy, dat wordt gegeven in de vorm van een discussiecollege met gastspreker. Voor het vak Tax policy schrijf  je een paper met drie medestudenten. Je presenteert en verdedigt deze paper tegenover je medestudenten en beleidsambtenaren van het Ministerie van Financiën.

Minisymposium

Het vak Indirect Tax Assurance and Technology behandelt belangrijke ontwikkelingen op het gebied van digitale technologieën, waarmee goederenstromen door ondernemingen kunnen worden beheerst en door de fiscale autoriteiten gecontroleerd. Tijdens een minisymposium ga je  in op vraagstukken omtrent fiscale ethiek, waarmee je na je afstuderen als fiscalist geconfronteerd kan worden.

Werkcollege

Het vierde blok staat geheel in het teken van het werkcollege btw. In intensieve werkcolleges worden zes btw hoofdthema’s uitgebreid behandeld. Elke week staat een aspect van de BTW centraal en krijg je les van een gastdocent. Deze docent verzorgt een hoorcollege, waarbij het onderwerp in discussievorm onder de loep wordt genomen. Ter voorbereiding van een college doe je zelfstandig literatuuronderzoek. Hierdoor kan je actief deelnemen aan de discussie over dit onderwerp.

Verder schrijf je een paper die je verdedigt. Het werkcollege is daarmee een uitdagende en buitengewoon intensieve werkvorm die in hoge mate appelleert aan jouw zelfwerkzaamheid en assertiviteit, kwaliteiten die na afronding van de master onontbeerlijk zijn in je verdere carrière. Het cijfer wordt bepaald op basis van de kwaliteit van de presentatie, het paper en de inbreng tijdens de werkcolleges.

Scriptie

In het laatste blok schrijf je je scriptie. Dit is het sluitstuk van je masteropleiding. Hierin behandel je een fiscaal onderwerp in de sfeer van indirecte belastingen. Je verdedigt je scriptie mondeling en je wordt uitgedaagd tot kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek.

Disclaimer
Onderstaand overzicht geeft het voorlopig programma voor het nieuwe studiejaar weer. Huidige studenten kunnen hun vakschema's vinden in MyEUR.

  • Blok 1

    Blok 2

    Blok 3

    Blok 4

    Blok 5