Collegegeldtarieven 2016-2017

Bachelor opleidingen

Faculteit Wettelijk tarief Instellingstarief
Artikel 2.2 EER niet-EER
ESE 1.984 1.984 6.200 8.800 (1)
RSM 1.984 1.984 6.200 8.800
ESSB 1.984 1.984 6.200 6.200
ESL 1.984 1.984 6.200 6.200
ESHCC
IBCoM
1.984
1.984
1.984
1.984
5.900
6.900
5.900
6.900
FW (2) (3) 1.984 1.984 6.200 6.200
ESHPM 1.984 1.984 6.200 6.200
EMC (4) (5) 1.984 1.984 21.200 21.200
EUC 3.900 3.900 3.900

11.750

 Afwijkende tarieven instellingscollegegeld bachelors:
 1. Overgansregeling instellingscollegegeld niet-EER studenten voor zittende studenten: 2015-2016 €7.200 en 2016-2017 €7.500.
 2. Bachelor Filosofie deeltijd: instellingstarief is gelijk aan wettelijk collegegeld = €1.984.
 3. Bachelor Filosofie van een wetenschapsgebied, deeltijd: instellingstarief is gelijk aan wettelijk collegegeld = €1.984.
 4. Nanobiologie, joint degree met TUD, op de website van de TUD vind je meer informatie over tarieven.
 5. Klinische Technologie, joint degree met TUD en UL, op de website van de TUD vind je meer informatie over tarieven.

Master opleidingen

Faculteit Wettelijk tarief Instellingstarief  
Artikel 2.2 EER niet-EER
ESE (1) 1.984 1.984 11.300

14.300

RSM (2) 1.984 1.984 11.300 17.000
ESSB (3) 1.984 1.984 11.300 14.100
ESL 1.984 1.984 11.300 11.300
ESHCC 1.984 1.984 10.600 10.600
FW (4) (5) 1.984 1.984 11.300 11.300
FW onderzoeksmaster Filosofie 1.984 1.984 3.900 3.900
ESHPM (6) 1.984 1.984 11.300 11.300
EMC (7) 1.984 1.984 21.200

21.200

EMC onderzoeksmaster 1.984 1.984 8.500 8.500
Afwijkende tarieven instellingscollegegeld masters:
 1. Onderzoeksmaster Mphil in Economics, gezamenlijke opleiding met UvA en VU: €12.000.
 2. Master Business Administration, deeltijd, tarief voor twee jaar: € 33.400.
 3. Onderzoeksmaster Public Administration and Organizational Science, gezamenlijke opleiding met UU en UvTilburg, op de website van de UU vind je meer informatie over tarieven.
 4. Master Filosofie deeltijd: instellingstarief is gelijk aan wettelijk collegegeld = €1.984.
 5. Master Filosofie van een wetenschapsgebied, deeltijd: instellingstarief is gelijk aan wettelijk collegegeld = €1.984.
 6. Masters ESHPM in deeltijd, tarief voor twee jaar: €11.300, €5.650 per jaar.
 7. Nanobiologie, joint degree TUD, op de website van de TUD vind je meer informatie over tarieven.

 

Meer informatie over het wettelijk collegegeld

Om in 2016-2017 in aanmerking te komen voor het wettelijk collegegeld, moet je aan twee voorwaarden voldoen:

 1. Je hebt een EER-, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit, of je voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 7.45a, lid 1(b) van de WHW; Om uit te zoeken of je aan de nationaliteitsvereiste voldoet, kan je gebruik maken van de website van DUO met betrekking tot studiefinanciering:  Naast deze voorwaarde moet je ook voldoen aan:
 2. Je hebt na 31 augustus 1991 geen gelijkwaardige graad behaald aan een Nederlandse HBO- of WO-instelling. Indien de inschrijving voor de tweede graad niet onderbroken is voor het behalen van de eerste graad, betaal je het wettelijk collegegeld voor de tweede graad (nadat je de eerste graad behaald hebt), zolang de inschrijving voor de tweede graad niet onderbroken is. Studenten die een tweede bachelor- of masteropleiding volgen in het domein onderwijs en die niet eerder een graad hebben behaald in het domein onderwijs en studenten die een tweede bachelor- of masteropleiding volgen in het domein gezondheidszorg en die niet eerder een graad hebben behaald in het domein gezondheidszorg betalen het wettelijk collegegeld in collegejaar 2016-2017. In het collegejaar 2016-2017 is het dus mogelijk tegen wettelijk collegegeldtarief een opleiding te volgen in het domein onderwijs als je al in het bezit bent van een diploma op hetzelfde niveau in het domein gezondheidszorg en vice versa.  Dit is een versoepeling van de wet en geldt alleen in collegejaar 2016-2017.  Voor meer informatie hierover, neem contact op met het ESSC.

Indien je niet aan beide voorwaarden voldoet, betaal je het instellingstarief. De tarieven verschillen per opleiding en per persoon. Op deze website kun je meer informatie vinden over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het wettelijk collegegeldtarief.

 

Meer informatie over het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld

In artikel 2.2 van de regeling instellingscollegegeld, wettelijk collegegeld deeltijdse opleidingen, verhoogd wettelijk collegegeld voor opleidingen met kleinschalig en intensief onderwijs en vergoeding premasters vind je meer informatie over het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld.