Media & Journalistiek
Verken het journalistieke landschap van nu en de toekomst

Zachte overgang van bachelor naar master

Bachelorstudenten die door de coronamaatregelen vertraging oplopen in de laatste fase van hun bacheloropleiding en die voldoen aan de opleidingsspecifieke randvoorwaarden, kunnen vanaf 1 september op basis van ‘voorwaardelijke toelating’ toegelaten worden tot de masteropleiding. Ze mogen hun EUR-masterprogramma starten en tegelijkertijd werken aan het behalen van hun laatste studiepunten in het kader van hun bachelordiploma.

Door COVID-19 hebben sommigen van jullie mogelijk vertraging opgelopen tijdens je studie. Dit betekent dat je je BA-diploma (of voor aankomende pre-masters: het certificaat dat je toegang zou moeten geven tot onze pre-masterprogramma's) mogelijk niet voor september 2020 kunt ontvangen.

Normaalgesproken zou dat het onmogelijk maken om op tijd met ons MA-programma te beginnen. De omstandigheden waren de afgelopen maanden echter exceptioneel en daarom hebben we aan de Erasmus Universiteit besloten te overwegen om studenten toe te laten tot ons MA-programma die nog niet alle onderdelen van hun voorbereidende opleiding (meestal een bacheloropleiding) hebben afgerond. Deze mogelijkheid wordt een zachte overgang (“soft transition”) van BA naar MA (of pre-MA naar MA) genoemd.

Of we mensen met een tekort aan behaalde studiepunten in hun vooropleiding toegang kunnen verlenen tot onze MA-programma's onder de huidige omstandigheden zal voor elke kandidaat afzonderlijk worden bekeken. Er zijn echter enkele algemene richtlijnen en vereisten om te beslissen op wie deze uitzonderingsregeling van toepassing kan zijn. Dit zijn de volgende:

 1. Er is een maximum aan de studievertraging om in aanmerking te komen voor een zachte overgang. Dit maximum verschilt voor studenten met verschillende vooropleidingen. De volgende regels worden toegepast:
  • Het aantal gemiste studiepunten mag bij een BA-programma van 180 EC niet hoger zijn dan 18 EC.
  • Het aantal gemiste studiepunten mag niet hoger zijn dan 18 EC in het geval van een 240 EC HBO-opleiding.
  • Het aantal ontbrekende studiepunten mag niet meer bedragen dan 10 EC van een door ESHCC aangeboden pre-masterprogramma.
 2. Naast de vereisten vermeld onder 1, zal de toelatingscommissie ook rekening houden met de haalbaarheid van het tijdig afstuderen van het BA (of pre-master) programma dat formeel vereist is voor deelname aan een van onze MA-programma's. Er wordt dus rekening gehouden met welke cursuselementen nog moeten worden afgerond, wanneer herhalingen voor mislukte cursuselementen worden gepland, of hoe goed je het hebt gedaan in termen van GPA en gerelateerde indicatoren voor studiesucces. Dit stelt ons in staat om de waarschijnlijkheid te beoordelen dat je in staat zult zijn om elementen van twee programma's met succes te combineren en je BA-diploma of andere toelatingsvereisten op tijd te behalen.
 3. De BA-scriptie moet zijn behaald voordat je begint met het schrijven van de MA-scriptie (1 januari 2021). Alleen geplande herkansingen voor andere cursussen kunnen je een verlenging van deze deadline geven tot uiterlijk 31 augustus 2021.
 4. Toelating tot een MA-programma onder deze bijzondere omstandigheden is altijd voorwaardelijk totdat je je BA-diploma hebt behaald, waarna je inschrijving wordt gewijzigd in ‘onvoorwaardelijk’.
 5. Het is niet mogelijk om een ​​MA-diploma te behalen zonder eerst je BA-diploma te hebben behaald.

Als je in aanmerking komt voor een zachte overgang zoals hierboven beschreven, neem dan voor verdere instructies contact op met het toelatingsteam van het programma via mediastudies@eshcc.eur.nl.