Toelating

Master Aansprakelijkheid en Verzekering

Studenten met een wo-bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van zowel binnen als buiten de EUR hebben toegang tot de master Aansprakelijkheid en Verzekering mits de vooropleiding volledig is afgerond.

Wanneer het schakelprogramma Rechtsgeleerdheid is afgerond en alle resultaten geregistreerd staan in Osiris ben je ook toelaatbaar tot de master Aansprakelijkheid en Verzekering.

Voorselectie

De Master Aansprakelijkheid en Verzekering biedt plaats aan groepen van maximaal 25 studenten. De toelating vindt plaats door middel van een selectieprocedure. De inschrijving eindigt op 16 juli 2017 en verloopt via de contactpersoon van deze master.

Wil je deelnemen aan deze interessante masteropleiding? Vul onderstaand aanmeldingsformulier in en stuur deze samen met de vereiste bijlagen per e-mail op naar masterav@remove-this.law.eur.nl. Voor dat je begint met invullen dien je de volgende documenten gereed te hebben.

  • een recente pasfoto;
  • een gemotiveerd verzoek tot deelname;
  • een curriculum vitae;
  • indien van toepassing een bachelor diploma + cijferlijst, dan wel een overzicht van behaalde vakken en cijfers (inclusief aantal malen dat het tentamen is afgelegd).

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Op grond van deze stukken wordt besloten of u wordt uitgenodigd voor een schrijftest en een gesprek.

Uw inschrijving voor de selectieprocedure kan niet in behandeling worden genomen indien wij niet over alle bijlagen beschikken.

Selectie & Studielink

Nadat je bent geselecteerd voor de master Aansprakelijkheid en Verzekering kun je je voor de master aanmelden via StudieLink. Vervolgens ontvang je een e-mail met een link naar het EUR Aanmeld Portaal. In dit Aanmeld Portaal rond je het verzoek tot toelating af door de daar gestelde vragen te beantwoorden en een gewaarmerkte kopie van jouw diploma of een afstudeerverklaring te uploaden. Als het afstuderen al in het landelijk centrale register in studielink is opgenomen, of je hebt jouw bachelor aan ESL behaald en het afstuderen staat in Osiris vermeld, dan rond je de aanmelding in EUR Aanmeld Portaal af zonder een diploma of afstudeerverklaring te uploaden.

Aanmelden in studielink of EUR Aanmeld Portaal voordat je bent geselecteerd heeft geen zin, jouw verzoek wordt dan afgewezen.

Vragen over de aanmeldingsprocedure kun je stellen aan de heer E.W.R van Roon, e-mail: masterinstroom@remove-this.law.eur.nl.

Bijzonderheden

  • Deze master wordt alleen in voltijd aangeboden.
  • Instroom kan alleen plaatsvinden per de ingangsdatum van het nieuwe collegejaar.
  • Voor het gehele onderwijsprogramma geldt een aanwezigheidsplicht.
  • Vanwege de samenstelling en de inhoud van het masterprogramma worden geen vrijstellingen verleend.