Aanmelding

Master Arbeidsrecht

Om het aanmeldproces voor de master Arbeidsrecht te starten vult u onderstaand formulier in. Het ingevulde formulier stuurt u samen met de vereiste bijlagen naar masterarbeidsrecht@remove-this.law.eur.nl. 

Vereiste bijlagen:

  • recente pasfoto (minstens 300 dpi);
  • gemotiveerd verzoek tot deelname;
  • curriculum vitae;
  • cijferlijst (alle cijfers inclusief herkansingen).

Klik hier voor het aanmeldformulier.

Op grond van deze stukken wordt besloten of u wordt uitgenodigd voor een schrijftest en een gesprek.

Uw inschrijving voor de selectieprocedure kan niet in behandeling worden genomen indien wij niet over alle bijlagen beschikken.

Voor de eerste aanmelding is het niet vereist dat al uw cijfers behorende bij de bachelorfase al bekend zijn. U kunt zich dus al gedurende het bachelor 3-jaar aanmelden voor deze master. Wanneer dan enige tijd later uw laatste tentamencijfer(s) uit de bachelor u bekend gemaakt zijn, dient u de sectie Arbeidsrecht dan wel een update te sturen van uw complete cijferlijst per mail aan masterarbeidsrecht@remove-this.law.eur.nl.

Nadat u bent geselecteerd voor de master Arbeidsrecht kunt u zich voor de master aanmelden via StudieLink. Vervolgens ontvang u een e-mail met een link naar het EUR Aanmeld Portaal. In dit Aanmeld Portaal rondt u het verzoek tot toelating af door de daar gestelde vragen te beantwoorden en een gewaarmerkte kopie van uw diploma of een afstudeerverklaring te uploaden. Als het afstuderen al in het landelijk centrale register in studielink is opgenomen, of u hebt uw bachelor aan ESL behaald en het afstuderen staat in Osiris vermeld, dan rondt u de aanmelding in EUR Aanmeld Portaal af zonder een diploma of afstudeerverklaring te uploaden.

Aanmelden in studielink voordat u bent geselecteerd heeft geen zin, uw verzoek wordt dan afgewezen.

Vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u stellen aan de heer E.W.R van Roon, e-mail: masterinstroom@remove-this.law.eur.nl.

Collegegeld

Klik hier voor alle informatie over collegegeld