Aanmelden

Avondprogramma master Bestuurskunde

Voldoet u aan de toelatingseisen en wilt u zich aanmelden voor het avondprogramma in Bestuurskunde? Vul dan het online aanmeldformulier in om een verzoek tot toelating in te dienen bij de examencommissie van de faculteit.

Bij de uitslag van de examencommissie krijgt u te horen welke volgende stappen u moet ondernemen voor het definitieve inschrijven voor het avondprogramma aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Kosten

Het eerste jaar wordt niet door de overheid gefinancierd. Het cursusgeld van het pre-masterjaar bedraagt anderhalf keer het wettelijke collegegeld. kunt het cursusgeld in twee termijnen voldoen. 

Voor het tweede jaar (masterjaar) geldt dat u het wettelijk collegegeld betaalt, behalve als het avondprogramma uw tweede masteropleiding is, dan betaalt u het instellingstarief. Meer informatie over de tarieven van het collegegeld vindt u op de website van het Erasmus Studenten Service Centrum

De kosten voor literatuur en andere studiematerialen zijn niet in het cursus- en collegegeld opgenomen. Voor de totale studie kunnen deze kosten op ongeveer € 1500 worden geraamd.

Als u in het kader van de laatste module van het eerste jaar aan een internationale summerschool deel wil nemen, zijn daaraan extra kosten verbonden. Het precieze bedrag is op dit moment nog niet bekend. 

 

Het aanmeldformulier is tijdelijk offline i.v.m. onderhoud. Vanaf januari kunt u zich weer aanmelden.