Beleid en Politiek

Master Bestuurskunde

Prof.dr. Arwin van Buuren, coördinator

“Hoe pakken mensen problemen op waarmee zij als samenleving worstelen? Welke afwegingen moeten ze daarbij maken, gelet op de waarden en belangen die in het geding zijn? Hoe doe je dat op een gezaghebbende manier? Daarover gaat politiek. Door middel van beleid proberen overheden in samenwerking met andere partijen dit op een effectieve en legitieme manier te realiseren.”


Waar gaat deze specialisatie over?

Publieke professionals werken in een veranderlijke omgeving. In de specialisatie Beleid en Politiek staat de vraag centraal hoe je in deze context tot effectief en legitiem beleid kunt komen en hoe je als adviseur of strateeg slim kunt opereren op het snijvlak tussen media, politiek en samenleving.

Tijdens de master verdiep je je in vraagstukken op het gebied van beleid en politiek en leer je om het overheidsbeleid vanuit diverse invalshoeken te analyseren. Je houdt rekening met de rol van media, waardenpluriformiteit, een terugtredende overheid en je kunt reflecteren op een passende rol voor de overheid in een assertieve samenleving.

Voor wie bestemd?

Voel jij je uitgedaagd door maatschappelijke vraagstukken waarover de meningen verschillen? Ben je geïnteresseerd in het ingewikkelde snijvlak tussen politiek, beleid, media en samenleving? Dan biedt de masterspecialisatie Beleid en Politiek jou alle mogelijkheden om de benodigde bagage op te doen om daarmee aan de slag te gaan.

Onderwijsprogramma

Beleid is continu in beweging omdat de samenleving snel verandert. Nieuwe issues komen op, terwijl andere thema’s van de agenda vallen. Hoe speel je in op deze dynamiek? Hoe organiseer je aandacht voor een opkomend issue? Hoe onderken je dat er een zogenaamde policy window ontstaat en wat kunnen oorzaken zijn van inertie die verandering tegenhoudt? Dit zijn vragen die aan de orde komen in het programma.  De noodzaak tot verandering vraagt vaak innovatie in de wijze van kijken en handelen. Welke factoren beïnvloeden het innovatievermogen van organisaties of zelfs van beleidssectoren? Daarnaast besteden we ook aandacht aan de rol die oude en nieuwe media spelen in beleidsprocessen. De media is een factor van betekenis als het gaat om de framing van maatschappelijke vraagstukken en de wijze waarop overheden daarop reageren. We leren je de logica van media en de impact ervan te begrijpen en gaan na op welke wijze je daarmee om kunt gaan. En dat alles in een context waarin kennis steeds meer omstreden is en moet strijden tegen ‘alternatieve feiten’. In de hele master staat de toepassingsgerichte ambitie centraal: je leert ontwerpgericht te werken aan concrete oplossingen voor vraagstukken van beleid en bestuur. 

Curriculum

Naast de stage en scriptie bestaat het programma uit zes vakken en het Atelier (werkgroep). Je volgt drie vakken in de richting van je specialisatie. De vakken Beleidsinnovatie in Complexe Systemen en Publieke Managers en Leiderschap worden door alle masterstudenten in Bestuurskunde gevolgd.

Klik op een vaknaam om de beschrijving van het vak te bekijken.

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Beleidsinnovatie in Complexe Systemen

5 ECTS

Publieke Managers en Leiderschap

5 ECTS

Stage

10 ECTS / Start scriptie                  

Scriptie     

15 ECTS            

Beleidsdynamiek en Issuemanagement

5 ECTS

Media, Governance and Politics

5 ECTS

M&T-seminars

 

Beleid, kennis en onzekerheid

5 ECTS

Keuzevak

5 ECTS

 

 

Atelier (blok 1 en 2)

5 ECTS

 

 

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie via de links) kunnen geen rechten worden ontleend. 

Onderwijsvorm

In de master wordt onderwijs via klassieke hoorcolleges (academie) afgewisseld met praktische werkvormen (in het atelier). In het atelier wordt aan de hand van concrete cases, masterclasses, seminars over actuele kwesties, eigen onderzoek en presentaties verder ingegaan op de praktijk van beleid en politiek. Daarnaast loop je stage als onderdeel van je master. Stageplaatsen zijn divers. Denk aan stages bij grotere of kleinere gemeenten, adviesbureaus, een Tweede Kamerfractie, de Algemene Rekenkamer, maar ook bij internationale organisaties of lobbyclubs.