Carrièremogelijkheden

Master Bestuurskunde

Na je master in Bestuurskunde ben je als bestuurskundige in staat om op academisch denkniveau complexe problemen te onderzoeken vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken. Ook weet je hierop te reflecteren en kun je concrete oplossingen ontwikkelen en uitvoeren. Dit maakt jou uiterst geschikt om aan de slag te gaan in bestuursfuncties waarin je advies geeft aan de praktijk of zelf betrokken bent bij het uitvoeren en organiseren van beleid. Daarbij zal je moeten samenwerken met diverse partijen zowel binnen als buiten het publieke domein. 

Afhankelijk van jouw afstudeerrichting en je persoonlijke interesses kun je na je afstuderen aan de slag bij (semi-) overheden met vraagstukken op het gebied van beleidsvorming, verandermanagement, HRM en projectmanagement van grote publieke projecten op bijv. het gebied van infrastructuur. Voorbeelden van functies zijn beleidsmedewerker, projectmedewerker of strategisch adviseur bij gemeenten, onderwijsinstellingen en adviesorganen van de overheid. Maar je kunt ook aan de slag als trainee of junior adviseur met vraagstukken op het gebied van inrichting of verbetering van organisaties en managementprocessen. Daarnaast kun je ook werken bij private onderzoeks- en adviesbureaus die zich richten op de publieke sector. 
    

Alumnus aan het woord

Angela Imhof

Specialisatie: Management van HR en Verandering
Huidige functie: Projectcoördinator bij Stichting ICTU

“Direct na mijn studie ben ik begonnen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken als beleidsadviseur op de directie Arbeidszaken Publieke Sector. Daar heb ik twee jaar gewerkt" 


"Inmiddels werk ik voor het project InternetSpiegel van de Stichting ICTU.  Dit project heeft tot doel om Goed Werkgeverschap in de sector Openbaar Bestuur en Veiligheid te stimuleren. Dit gebeurt o.a. door gedegen medewerkersonderzoek te ontwikkelen, uit te voeren en veel aandacht te besteden aan de impact van dergelijk onderzoek. Een vak als Strategische HRM , die ik tijdens mijn master heb gevolgd, komt dus bijna dagelijks terug in de praktijk.

Ik houd mij vooral bezig met het coördineren van projecten. Ik vind het fijn om met veel dingen tegelijk bezig te zijn, zo is geen dag hetzelfde. Het leukste vind ik de projectleiderstaken, dus bijvoorbeeld een planning maken en bewaken en zorgen dat je het vooraf gestelde doel behaald. Maar ik ben bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de communicatiefunctie. Hieronder valt onder andere onze website, maar ook veelvuldige afstemming met allerlei partijen die iets met onze communicatie(middelen) te maken hebben.

Veel thema’s uit mijn master zie ik in de dagelijkse praktijk terug, maar in een master leer je vooral de theorie en in de praktijk gaat het toch vaak net anders. Ik heb gemerkt dat de studie mij wel nuttige kapstokjes heeft geleverd. Waardoor je zaken herkent, de context snapt. Je bent voorbereid op werken binnen de overheid en hebt een bepaalde basis die goed van pas komt.”