Governance en Management van Complexe Systemen

Master Bestuurskunde

Prof.dr. Geert Teisman, coördinator

“Puzzel je graag aan weerbarstige maatschappelijke vraagstukken? Zie je slimme en snelle besluitvorming en management van complexe systemen als een uitdaging? Dan is de masterspecialisatie Governance en Management van Complexe Systemen een goede keuze voor jou.”


Waar gaat deze specialisatie over?

In deze masterspecialisatie staat de complexiteit van besluitvorming centraal. We gaan op zoek naar de werking van complexe systemen en proberen oplossingen te vinden voor beleidsvraagstukken waar geen simpele oplossingen beschikbaar voor zijn.

Tijdens de master kijk je vooral naar complexe systemen zoals stedelijke ontwikkeling, klimaat, water, infrastructuur, gebiedsontwikkeling, bodem en ondergrond, energie, milieu en duurzaamheid. In dit programma beschouwen we dergelijke opgaven als samenhangende systemen. We werken met inzichten uit complexiteitstheorie zoals zelforganisatie, co-evolutie, toeval en non-lineaire dynamiek en verbinden deze aan bestaande bestuurskundige thema’s als governance.

Het programma besteedt veel aandacht aan de praktijk. Een belangrijk onderdeel van deze masterspecialisatie is dan ook het praktijkonderzoek: studenten voeren een (betaalde) opdracht uit voor een opdrachtgever uit het openbaar bestuur (bijvoorbeeld bij Rijkwaterstaat of de Gemeente Rotterdam).

Voor wie bestemd?

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de complexiteit van besluitvormingsprocessen en die theoretische diepgang wil combineren met praktische vaardigheden.

Onderwijsprogramma

Deze masterspecialisatie biedt een combinatie van theorievorming, reflectie, oefening aan de hand van opdrachten en professionele vorming in de praktijk. Dat gebeurt in de verschillende modules door middel van een afwisseling tussen hoorcolleges, werkcolleges, ateliers en speciale opdrachten. De theorie wordt steeds in concrete casussen, vraagstukken en projecten toegepast. Deze formule dient als rode draad in het onderwijsprogramma en helpt theorie en praktijk te verbinden.

De kern van de professionele vorming bestaat uit een stage in het tweede half jaar van het onderwijsprogramma. Tijdens de stage werk je vier dagen per week in een publieke, semipublieke of private organisatie en doe je onderzoek voor de organisatie. De afgelopen jaren liepen studenten stage bij verschillende organisaties, zoals het ministerie van Infrastructuur en Milieu, adviesbureau Berenschot, gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, ANWB Nederland, de provincie Zeeland en adviesbureau Twynstra Gudde. De bestuurskundige begrippen die je in de verschillende modules hebt geleerd kun je hier tot leven laten komen.

Curriculum

Naast de stage en scriptie bestaat het programma uit zes vakken en het Atelier (werkgroep). Je volgt drie vakken in de richting van je specialisatie. De vakken Beleidsinnovatie in Complexe Systemen en Publieke Managers en Leiderschap worden door alle masterstudenten in Bestuurskunde gevolgd.

Klik op een vaknaam om de beschrijving van het vak te bekijken.

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Beleidsinnovatie in Complexe Systemen

5 ECTS

Publieke Managers en Leiderschap

5 ECTS

Stage

10 ECTS / Start scriptie

Scriptie

15 ECTS

Beleidsdynamiek en Issuemanagement

5 ECTS

Managing Interactive Governance

5 ECTS

M&T-seminars

 

Dynamiek van Complexe Systemen

5 ECTS

Keuzevak

5 ECTS


 

Praktijkonderzoek (blok 1 en 2)

5 ECTS

 


Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend.