Management van HR en verandering

Master Bestuurskunde

Prof.dr. Bram Steijn, coördinator

“Binnen de Bestuurskunde is de aandacht voor vraagstukken van Human Resource Management relatief beperkt. Het masterprogramma Management van HR en Verandering voorziet vanuit een strategische invalshoek in deze behoefte.”


Waar gaat deze specialisatie over?

In deze masterspecialisatie leer je alles over HR en verandermanagement in publieke organisaties. Het programma beweegt zich op het grensvlak van Bestuurskunde en Organisatiewetenschappen. Je verdiept je in vraagstukken op het gebied van strategisch HR, leiderschap en verandermanagement in het publieke domein. In de specialisatie komen vragen aan bod zoals: welke strategie past het beste bij mijn personeel en de laatste omgevingsontwikkelingen? Hoe implementeer je een verandering en hoe motiveer je personeel in een publieke context?

Naast theorie en aandacht voor empirisch onderzoek is er veel aandacht voor de praktijk. Ook de wisselwerkingen tussen ontwikkelingen in de omgeving en veranderingen in de interne organisatie komen aan bod. De stage van minimaal drie maanden is een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Deze stage is niet alleen bedoeld om data voor de masterthesis te verzamelen, maar zorgt ook voor verbinding met de praktijk.

Voor wie bestemd?

Voor iedereen die interesse in vraagstukken op het gebied van HRM en verandermanagement wil koppelen aan de praktijk binnen publieke organisaties.

Onderwijsprogramma

Het onderwijs wordt gegeven in modules waarbij hoorcolleges, werkcolleges (atelier), discussiecolleges, masterclasses en vaardigheidstrainingen elkaar afwisselen. In de ateliers (werkgroepen) ga je op excursie, voer je praktijkopdrachten uit en word je voorbereid op de stage en scriptie.

Het vak ‘Strategisch Human Resource Management’ is een state of the art inleiding op het vakgebied, waarin wordt ingegaan op de vraag hoe je met de inzet van HRM de prestaties van organisaties kunt beïnvloeden. Het vak ‘HRM in de Publieke Sector’ gaat juist specifiek in op actuele vraagstukken die in de publieke sector spelen (zoals werken in zelfsturende teams, werkdruk, mobiliteit), terwijl het vak ‘Verandermanagement’ een overzicht van de theorie en praktijk geeft over hoe je tot veranderingen in (publieke) organisaties kunt komen.

Curriculum

Naast de stage en scriptie bestaat het programma uit zes vakken en het Atelier (werkgroep). Je volgt drie vakken in de richting van je specialisatie en je kiest één vak uit een van de andere masterprogramma's binnen Bestuurskunde. De vakken Beleidsinnovatie in Complexe Systemen en Publieke Managers en Leiderschap worden door alle masterstudenten in Bestuurskunde gevolgd.

Klik op een vaknaam om de beschrijving van het vak te bekijken.

Blok 1

Blok 2                    

Blok 3

Blok 4

Beleidsinnovatie in Complexe Systemen

5 ECTS

Publieke Managers en Leiderschap

5 ECTS

Stage 

10 ECTS

/ Start scriptie

Scriptie

15 ECTS

Strategisch Human Resource Management 

5 ECTS

HRM in de Publieke Sector: Capita Selecta

5 ECTS

M&T-seminars

 

Verandermanagement

5 ECTS

Keuzevak

5 ECTS


 

Atelier (blok 1 en 2)

5 ECTS

 


Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie via de links) kunnen geen rechten worden ontleend.