Publiek Management

Master Bestuurskunde

dr. Frans-Bauke van der Meer, coördinator

“In het studieprogramma is het uitgangspunt dat er niet alleen over, maar zeker ook met de mensen wordt gesproken die in de bestuurlijke praktijk en in het realiseren van beleid het verschil (kunnen) maken. Kennisverwerving over de relatie tussen politiek en bestuur, en tussen overheid en samenleving moet steeds gepaard gaan met de ontwikkeling van een concreet toepasbaar handelingsperspectief.”


Waar gaat deze specialisatie over?

De strategische vraagstukken waar de publieke sector voor staat, zijn talrijk en complex. Wat moet de overheid doen en wat kan daarbij worden overgelaten aan andere partijen? De laatste jaren nemen ook burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven steeds vaker zelf het initiatief. Publiek management komt dan ook in steeds grotere mate tot stand in samenwerking tussen de publieke sector, de markt en de maatschappij.

In deze masterspecialisatie leer je actuele vraagstukken te onderzoeken en op te lossen waarbij de focus van het programma ligt op de samenwerking tussen de publieke sector, markt en maatschappij. Je volgt vakken zoals ‘Strategisch Publiek Management’, ‘Financieel Management’ en ‘Professioneel Adviseren’. Het masterprogramma Publiek Management bereidt je voor op managementfuncties bij de overheid en bij organisaties die veel met de overheid te maken hebben.

Voor wie bestemd?

Publiek Management is bestemd voor studenten die geboeid zijn door actuele strategische en managmentvraagstukken die spelen in de publieke sector. Wil je in je professionele carrière het verschil gaan maken in strategievorming, organisatie en management van bestuurlijke, organisatorische, beleids- en/of samenwerkingsprocessen? Kies dan voor het masterprogramma Publiek Management.

Onderwijsprogramma

Het masterprogramma richt zich op belangrijke aspecten waarmee je in de praktijk van het management te maken krijgt, namelijk strategisch management, verandermanagement, procesmanagement en financieel management. Door het volgen van een keuzevak krijg je de mogelijkheid om eventueel verdere eigen accenten aan te leggen in jouw onderwijsprogramma (bijvoorbeeld op het vlak van HRM in internationale context).

Training in specifieke vaardigheden die je als manager van een publieke organisatie nodig hebt, vindt plaats in het Atelier. De verplichte stage biedt de mogelijkheid om je verder te specialiseren op managementvraagstukken, maar ook om praktijkervaring op te doen in een publieke organisatie. Je sluit het masterjaar af met een scriptie.

Curriculum

Naast de stage en scriptie bestaat het programma uit zes vakken en het Atelier (werkgroep). Je volgt drie vakken in de richting van je specialisatie. De vakken Beleidsinnovatie in Complexe Systemen en Publieke Managers en Leiderschap worden door alle masterstudenten in Bestuurskunde gevolgd.

Klik op een vaknaam om de beschrijving van het vak te bekijken.

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Beleidsinnovatie in Complexe Systemen

5 ECTS

Publieke Managers en Leiderschap

5 ECTS

Stage

10 ECTS / Start scriptie

Scriptie      

15 ECTS


Strategic Public Management

5 ECTS

Professioneel Adviseren

5 ECTS

M&T Seminars

 

Financieel Management

5 ECTS

Keuzevak

5 ECTS


 

Atelier (blok 1 en 2)

5 ECTS

 


Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie via de links) kunnen geen rechten worden ontleend.