Publiek Management

Master Bestuurskunde

Dr. Bert George & Dr. Jolien Grandia, coördinatoren

“In het masterprogramma is het uitgangspunt dat goede managers niet alleen over, maar zeker ook met mensen kunnen spreken die in de bestuurlijke praktijk en in het realiseren van beleid het verschil maken. Zoals financiële experts, afdelingshoofden, professionals, politici en burgers. Kennisverwerving over de relatie tussen politiek en bestuur, en tussen overheid en samenleving gaat gepaard met de ontwikkeling van een concreet toepasbaar handelingsperspectief op basis van managementinzichten.”


Waar gaat deze specialisatie over?

De strategische vraagstukken waar de publieke sector mee wordt geconfronteerd zijn talrijk en complex. Wat moet de overheid doen en wat kan daarbij worden overgelaten aan andere partijen? De laatste jaren nemen ook burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven steeds vaker zelf het initiatief. Publiek management komt dan ook in steeds grotere mate tot stand in samenwerking tussen de publieke sector, de markt en de maatschappij.

In deze masterspecialisatie leer je actuele strategische vraagstukken te onderzoeken en aan te pakken. De focus van het programma ligt op de samenwerking tussen de publieke sector, markt en maatschappij door middel van goede managementpraktijken. Je volgt vakken zoals ‘Strategisch Publiek Management’, ‘Financieel Management’ en ‘Professioneel Adviseren’. Hierdoor ben je in staat te communiceren met de voornaamste managementfuncties in publieke organisaties. Het masterprogramma Publiek Management bereidt je voor op consultancy- en managementfuncties bij de overheid of organisaties in het publieke domein. 

Voor wie bestemd?

Publiek Management is bestemd voor studenten die geboeid zijn door actuele strategische vraagstukken in de publieke sectoren die ambitie hebben om op termijn een managementfunctie op te nemen in een (publieke) organisatie. Wil jij in jouw professionele carrière het verschil gaan maken in strategievorming, organisatie en management of beleids- en samenwerkingsprocessen? Kies dan voor het masterprogramma Publiek Management.

Onderwijsprogramma

Het masterprogramma Publiek Management richt zich op belangrijke aspecten waarmee je in de praktijk van het management te maken krijgt, namelijk strategisch management, financieel management, adviesverlening, leiderschap en innovatie. Door het volgen van een keuzevak krijg je de mogelijkheid om eigen accenten aan te brengen in jouw onderwijsprogramma, bijvoorbeeld op het vlak van Human Resource Management. 

Training in specifieke vaardigheden die je als toekomstig manager van een publieke organisatie nodig hebt, vindt plaats in het Atelier. De verplichte stage biedt de mogelijkheid om je verder te specialiseren op bepaalde managementvraagstukken, maar ook om praktijkervaring op te doen in een publieke organisatie of een organisatie in het publieke domein. Je sluit het masterjaar af met een scriptie.

Curriculum

Naast de verplichte stage en masterscriptie bestaat het programma uit zes vakken en het Atelier. Je volgt drie vakken in de richting van je specialisatie. De vakken Beleidsinnovatie in Complexe Systemen en Publieke Managers en Leiderschap worden door alle masterstudenten in Bestuurskunde gevolgd.

Klik op een vaknaam om de beschrijving van het vak te bekijken.

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Beleidsinnovatie in Complexe Systemen

5 ECTS

Publieke Managers en Leiderschap

5 ECTS

Stage

10 ECTS / Start scriptie

Scriptie      

15 ECTS


Strategisch Publiek Management

5 ECTS

Professioneel Adviseren

5 ECTS

M&T Seminars

 

Financieel Management

5 ECTS

Keuzevak

5 ECTS


 

Atelier (blok 1 en 2)

5 ECTS

 


Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie via de links) kunnen geen rechten worden ontleend.