Toelating & aanmelding

Master Criminologie

Toelating

In het studiejaar 2016-2017 kun je instromen in de masteropleiding Criminologie aan de Erasmus Universiteit indien je in het bezit bent van een van de volgende WO bacheloropleidingen:

• Criminologie
- Geen extra vereisten

• Een andere sociale wetenschap
- Extra vereisten:
    - Minor Criminologie (minimaal 15 ECTS) of theoretische vakken over verklaren van reacties op criminaliteit (minimaal 15 ECTS)
    - Een inleidend juridisch vak (5 ECTS)
    - Methodische vakken, zowel kwantitatief als kwalitatief (15 ECTS)

• Rechtsgeleerdheid
- Extra vereisten:
    - Criminologisch relevante vakken op WO niveau (35 ECTS)
    - Methodische vakken, zowel kwantitatief als kwalitatief (15 ECTS)

Vragen over de toelatingseisen kun je mailen naar masterinstroom@law.eur.nl.

Aanmelding

Gezien de systematische opbouw van het programma kent de Rotterdamse masteropleiding Criminologie slechts één instroommoment: 1 september. Voor het studiejaar 2017/2018 is 19 augustus 2017 de uiterste aanmelddatum voor masteropleidingen.

Studenten van Erasmus School of Law met een hertentamen na 19 augustus kunnen zich tot 31 augustus aanmelden. Studenten van buiten Erasmus School of Law die zich na 19 augustus willen aanmelden kunnen contact opnemen met de heer E.W.R. van Roon via masterinstroom@law.eur.nl of via 010 408 1858. 

Je dient een verzoek tot toelating voor een masteropleiding eerst in via www.studielink.nl. Vervolgens ontvang je een e-mail met een link naar het EUR Aanmeld Portaal. In dit Aanmeld Portaal rond je het verzoek tot toelating af door de daar gestelde vragen te beantwoorden en een gewaarmerkte kopie van jouw diploma of een afstudeerverklaring te uploaden. Als het afstuderen al in het landelijk centrale register in studielink is opgenomen, of je hebt jouw bachelor aan ESL behaald en het afstuderen staat in Osiris vermeld, dan rond je de aanmelding in EUR Aanmeld Portaal af zonder een diploma of afstudeerverklaring te uploaden.

Gezien de systematische opbouw van het programma kent de Rotterdamse masteropleiding Criminologie slechts één instroommoment: 1 september. Voor het studiejaar 2017/2018 is 19 augustus 2017 de uiterste aanmelddatum voor masteropleidingen.

Studenten van Erasmus School of Law met een hertentamen na 19 augustus kunnen zich tot 31 augustus aanmelden. Studenten van buiten Erasmus School of Law die zich na 19 augustus willen aanmelden kunnen contact opnemen met de heer E.W.R. van Roon via masterinstroom@law.eur.nl of via 010 408 1858.

Je dient een verzoek tot toelating voor een masteropleiding eerst in via www.studielink.nl. Vervolgens ontvang je een e-mail met een link naar het EUR Aanmeld Portaal. In dit Aanmeld Portaal rond je het verzoek tot toelating af door de daar gestelde vragen te beantwoorden en een gewaarmerkte kopie van jouw diploma of een afstudeerverklaring te uploaden. Als het afstuderen al in het landelijk centrale register in studielink is opgenomen, of je hebt jouw bachelor aan ESL behaald en het afstuderen staat in Osiris vermeld, dan rond je de aanmelding in EUR Aanmeld Portaal af zonder een diploma of afstudeer­verklaring te uploaden.