Financieel Recht

Master of Laws (LL.M.) in Financieel Recht

In de wereld van beursintroducties, overnames en financieel toezicht geldt een groot aantal wetten en regels. Kennis daarvan en van de werking van de financiële markten betekent concurrentievoordeel. Een opleiding voor breed georiënteerde academici met een neus voor haute finance.

Wat gaat het programma mij bieden?

  • U verkrijgt diepgaande kennis van en inzicht in aspecten van het positieve recht, in het bijzonder het financieel recht, mede om nieuwe ontwikkelingen in het recht te kunnen plaatsen en op hun relevantie te kunnen beoordelen;
  • U zult in staat zijn tot het zelfstandig verrichten van economisch/juridisch-wetenschappelijk onderzoek;
  • U leert op heldere wijze mondeling en schriftelijk de resultaten van economisch/juridisch-wetenschappelijk onderzoek te presenteren, met inbegrip van de methodologische uitgangspunten; 
  • U verkrijgt kennis van en inzicht in de internationale dimensies van de financieel-juridische praktijk;
  • U zult in staat zijn om zich snel te kunnen inwerken in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het financiële recht en de bedrijfseconomie en de relatie tussen beide gebieden;
  • U verwerft een zelfstandige, kritische en creatieve houding.

Jesse Van Zuilekom

'De master Financieel recht is een multidisciplinaire opleiding die juristen de juiste instrumenten biedt om te kunnen werken in de financiële sector. De opleiding is ook zeer geschikt voor studenten met een economische achtergrond die juridische kennis willen opdoen'. 

Lees meer testimonials.