Inhoud van de opleiding

Master Financieel Recht

Een master met een interdisciplinair karakter

Uit de praktijk blijkt steeds meer dat een toenemende behoefte bestaat aan academici met zowel een juridische als financieel-economische achtergrond. Er wordt van deze mensen een steeds grotere kennis van de economische en fiscale achtergronden van financiële constructies en financiële transacties verwacht. Hierbij speelt met name het onderwerp goed bestuur en het toezicht hierop (corporate governance).

De opleiding kenmerkt zich door het interdisciplinaire karakter en baseert zich op twee pijlers: enerzijds is de opleiding gericht op het verschaffen van een brede en grondige bedrijfseconomische basis, anderzijds op het verkrijgen van financieel-juridisch inzichten en vaardigheden.

Financieel recht bestudeert ook de transacties, de verantwoording en het toezicht op financiële markten vanuit juridisch en economisch perspectief. Hierbij wordt ingegaan op bijvoorbeeld beursintroducties, internationale financiële verslaggeving, fusies en overnames, financiële instellingen, beleggingen en financiële ethiek. Actualiteiten (zoals bijvoorbeeld de financiële crisis, de buitensporige bonussen, de toezichtproblematiek) komen volop aan bod.

Nadruk op de regulering van de financiële markten

Het inhoudelijke zwaartepunt van de master Financieel recht ligt op de regulering van de financiële markten en de actoren daarop. In die zin, naast nog de interdisciplinariteit van de opleiding, verschilt de master Financieel recht van de master Bedrijfsrecht (profiel ondernemingsrecht).

Extra curriculaire activiteiten

Speciaal voor gemotiveerde studenten met goede studieresultaten organiseert de opleiding buiten het verplichte curriculum om ook speciale activiteiten, zoals een exclusieve masterclass Fusies en overnames. Tevens organiseert het Financieelrechtelijk Dispuut, al dan niet in samenwerking met de opleiding, diverse interessante activiteiten.

Deeltijdonderwijs

De master Financieel recht is ook als deeltijdopleiding (twee jaar) te volgen. Het onderwijs is in beginsel zo veel mogelijk geconcentreerd op twee of drie dagen vanaf 17.00 uur. Dus ook geschikt voor studenten met een baan of een andere studie ernaast. Wel vraagt blok 1 een grotere inspanning. Het onderwijs wordt samen met de voltijdstudenten gevolgd. Afhankelijk van eventuele roosterwijzigingen en het gekozen vrije keuzevak, kan het gebeuren dat vóór 17.00 uur of op extra dagen onderwijs moet worden gevolgd.