Testimonials

Master Financieel Recht

Wajid hassan

"De turbulente ontwikkelingen in de afgelopen jaren op de financiële markten hadden mijn interesse gewekt om meer te weten te komen over de verantwoording en het toezicht op financiële markten. Daarom had ik gekozen voor de master Financieel recht. De master is voor mij een uitstekende mogelijkheid gebleken om mijn financieel-juridische kennis te verbreden en te verdiepen. Door het interdisciplinaire karakter van de opleiding heb ik bovendien geleerd om vraagstukken vanuit bedrijfseconomisch perspectief te benaderen. Zo heb ik in één jaar tijd verschillende economische theorieën mogen bestuderen en is onder meer de Wet op het financieel toezicht uitvoerig aan bod gekomen. Daarnaast heb ik geleerd zelfstandig en kritisch wetenschappelijk onderzoek te verrichten en de resultaten hiervan op een heldere wijze te presenteren. Ik heb de master Financieel recht dan ook als een uitdagend en uniek onderwijsprogramma ervaren."

 Wim kok

“Na mijn studie HEAO MER voelde ik een behoefte tot juridische verdieping, zonder de bedrijfseconomische kant los te laten. Het liefst passend bij mijn werk binnen de financiële sector. Het interdisciplinaire karakter van de master Financieel recht leek hier goed op aan te sluiten, na 4 jaar deeltijd studie kan ik zeggen dat dit klopt!

Gezien mijn vooropleiding heb ik eerst het schakelprogramma Financieel recht en vervolgens de master gevolgd, beide in deeltijd. Dit laatste gezien de combinatie van de studie met mijn full time baan bij de bank en mijn gezin. Vooraf was ik niet zeker of in deeltijd de verschillende vakken voldoende op elkaar zouden aansluiten, inmiddels heb ik de ervaring dat dit prima gaat. Discipline in studie en het actief volgen van de colleges was voor mij belangrijk.

De doorlopende verwevenheid van rechten en bedrijfseconomie was verrijkend. Een fusie of overname vond ik juridisch boeiend, maar bedrijfseconomisch net zo complex. De combinatie van beide was de essentie en gaf integraal inzicht, een extra dimensie die het geheel net wat verder brengt. Dit kwam mede tot uiting in de verschillende werkopdrachten, ik werkte samen met studenten die vrijwel allemaal een andere achtergrond hebben. Regelmatig van buiten de financiële wereld.

De aanwezigheid van het verplichte vak Financiële ethiek zette voor mij het geheel in perspectief en zorgde binnen de werkgroepen voor échte discussies. Dit element versterken zou van meerwaarde zijn. De verschillende keuzevakken gaven mij de mogelijkheid een eigen accent aan de studie te geven. Deze vakken waren redelijk specifiek van karakter, reden voor mij om deze in het laatste jaar te volgen.

De afsluiting met een masterscriptie is intensief, maar heb ik wel als verrijkend ervaren. Ook hier was de combinatie van recht en economie weer van belang en bracht mij nieuwe inzichten. De begeleiding hierin heb ik als enthousiast en stimulerend ervaren, mijn scriptiebegeleider ging graag de dialoog aan. Dit gaf scherpte en nieuwe inzichten om door te gaan! Daarom: master Financieel recht? Doen!”

 Susan Tjong

“Tijdens mijn studie Economie aan de ESE heb ik het altijd interessant gevonden wat de juridische aspecten zijn achter bepaalde transacties. De theorieën en berekeningen achter die transacties werden uitgebreid uitgelegd, maar dat de optimale uitkomsten door wet- en regelgeving anders is, werd nauwelijks toegelicht. Na mijn bachelor ben ik daarom ook op zoek gegaan naar een master die meer inzicht zou geven in de juridische aspecten en zo ben ik terecht gekomen bij de master Financieel recht.

De master Financieel recht is een brede opleiding. Ik vind het fijn dat het niet alleen kijkt naar de juridische, maar ook naar de (bedrijfs)economische en zelfs naar de maatschappelijke aspecten van financiële transacties. De colleges worden bovendien afwisselend gegeven door zowel docenten met een economische als met een juridische achtergrond of beide. Veel van hen zijn tevens verbonden aan verschillende instanties, waardoor er veel praktijkinformatie wordt gedeeld en het duidelijk wordt dat er meerdere verschillende partijen een rol spelen bij het aangaan van financiële transacties. Hierdoor heb ik geleerd de complexiteit van deze transacties beter te begrijpen. De master Financieel recht kan ik daarom aan iedereen aanraden met interesse voor financiële markten en wat zich daarop afspeelt.”