Specificaties

Master Geneeskunde

Masteropleiding Geneeskunde
CROHO-code 66551
Titel / kwalificatie Basisarts, Master of Science (MSc)
Faculteit / instituut Erasmus MC
Vorm van de opleiding Voltijd
Start van de opleiding september
Duur van de opleiding 36 maanden, waarvan 84 weken co-schappen (voltijd)
Aantal studiepunten
180 ECTS (60 ECTS per studiejaar)
Instructietaal Nederlands, Engels
Accreditatie NVAO
Numerus fixus Ja, afhankelijk van bachelorinstroom
Decentrale selectie n.v.t.
Aanmelddeadline(s) 1 september (EU/EEA)
Collegegeld 2018/2019 € 2.060 (EU/EEA)*, € 21.800 (Non EU/EEA) afwijkende collegegelden kunnen van toepassing zijn.
Collegegeld 2017/2018 € 2.006 (EU/EEA)*, € 21.600 (Non EU/EEA) afwijkende collegegelden kunnen van toepassing zijn.
Website faculteit
www.erasmusmc.nl/geneeskunde/master/
Brochure Niet beschikbaar