Maatschappijgeschiedenis

Master of Arts (MA) in Maatschappijgeschiedenis 

Historische ontwikkelingen geven inzicht in actuele vraagstukken. Als je moderne geschiedenis wilt bestuderen vanuit sociaal, politiek of cultureel perspectief, dan is de master Maatschappijgeschiedenis iets voor jou. 

In deze master gebruik je een interdisciplinaire en comparatieve benadering om het verleden en heden beter te begrijpen en te verklaren. Inzichten uit de sociale wetenschappen, politieke theorie en culturele analyse helpen je daarbij. Je leert zowel de grote lijnen van een historische ontwikkeling, als het unieke en specifieke daarvan te beschrijven. 

Topopleiding

De master Maatschappijgeschiedenis is volgens Elsevier en de Keuzegids Masters 2016 de beste reguliere geschiedenismaster van Nederland. De master Maatschappijgeschiedenis bestaat uit twee specialisaties: de Nederlandstalige specialisatie Geschiedenis van Nederland in een Mondiale Context en de Engelstalige specialisatie Global History and International Relations.

Waarom een Master in Maatschappijgeschiedenis studeren in Rotterdam?

Maatschappijgeschiedenis studeren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam betekent: 

  • dat je een expert wordt in het verrichten van historisch onderzoek naar actuele kwesties; 
  • dat je de geschiedenis op een multidisciplinaire manier leert benaderen; 
  • dat je kan profiteren van kleinschalig onderwijs met betrokken docenten;
  • dat je stage kan lopen (bijvoorbeeld bij een archief, onderzoeksbureau of museum);
  • Studeren aan een van de 200 meest internationale universiteiten ter wereld.

Leerdoelen

De master Maatschappijgeschiedenis leidt je op tot een gedegen historicus die in staat is om een goed onderbouwd perspectief op de eigen of andere samenleving te ontwikkelen. Je leert belangrijke veranderingsprocessen in stad, land en wereld te duiden en te verklaren. Dat doe je met behulp van sociaalwetenschappelijke, politicologische en cultuurhistorische inzichten. Je leert de verschillen en overeenkomsten tussen historische ontwikkelingen te duiden en deze van wetenschappelijke en cultureel-maatschappelijke betekenis te voorzien.

Specialisatie

Deze masteropleiding kent twee specialisaties, waarvan er een Nederlandstalig is en de ander in het Engels gedoceerd wordt.

Masterprogramma's

Voltijd

Deeltijd

Geschiedenis van Nederland in een Mondiale Context Voltijd Deeltijd
Global History and International Relations Voltijd Deeltijd