Maatschappijgeschiedenis

Master of Arts (MA) in Maatschappijgeschiedenis

Historische ontwikkelingen geven inzicht in actuele vraagstukken. Als je geschiedenis wilt bestuderen vanuit sociaal, politiek of cultureel perspectief, dan is de master Maatschappijgeschiedenis iets voor jou. 

In deze master gebruik je een interdisciplinaire en comparatieve benadering om het verleden en heden beter te begrijpen en te verklaren. Inzichten uit de sociale wetenschappen, politieke theorie en culturele analyse helpen je daarbij. Je leert zowel de grote lijnen van een historische ontwikkeling, als het unieke en specifieke daarvan te beschrijven.

Topopleiding

De master Maatschappijgeschiedenis is volgens Elsevier en de Keuzegids Masters 2016 de beste reguliere geschiedenismaster van Nederland. De master Maatschappijgeschiedenis bestaat uit twee specialisaties: de Nederlandstalige specialisatie Geschiedenis van Nederland in een Mondiale Context en de Engelstalige specialisatie Global History and International Relations.

Waarom een Master in Maatschappijgeschiedenis studeren in Rotterdam?

Maatschappijgeschiedenis studeren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam betekent: 

  • dat je hebt gekozen voor een studie die door experts en studenten is uitgeroepen tot de beste van Nederland; 
  • dat je een expert wordt in het verrichten van historisch onderzoek naar actuele kwesties; 
  • dat je de geschiedenis op een multidisciplinaire manier leert benaderen; 
  • dat je kan profiteren van kleinschalig onderwijs met betrokken docenten;
  • dat je uitstekend leert analyseren, schrijven en debatteren;
  • dat je stage kan lopen (bijvoorbeeld bij een archief, onderzoeksbureau of museum).

Carrièremogelijkheden

Na de master Maatschappijgeschiedenis kun je aan de slag in een breed scala van functies, van beleidsmedewerker tot politicus en van journalist tot museummedewerker. Ook voor een carrière in het onderwijs of de wetenschap is deze master een uitstekend vertrekpunt.

Leerdoelen

De master Maatschappijgeschiedenis leidt je op tot een gedegen historicus die in staat is om een goed onderbouwd perspectief op de eigen of andere samenleving te ontwikkelen. Je leert belangrijke veranderingsprocessen in stad, land en wereld te duiden en te verklaren. Dat doe je met behulp van sociaalwetenschappelijke, politicologische en cultuurhistorische inzichten. Je leert de verschillen en overeenkomsten tussen historische ontwikkelingen te duiden en deze van wetenschappelijke en cultureel-maatschappelijke betekenis te voorzien.

Doelgroep

De master Maatschappijgeschiedenis is geschikt voor mensen die zich de geschiedenis van Nederland en van de internationale betrekkingen eigen willen maken. Voor diegenen die graag een sterke, eigen visie willen ontwikkelen op de historische achtergrond van onze of andere samenlevingen. Heb je een geschiedenisbachelor of andere verwante opleiding afgerond? En ambieer je een baan in de journalistiek, het onderwijs, het onderzoek of bij de overheid? Schrijf je dan in.

Toelatingseisen

  • Bachelor Geschiedenis
  • Andere wo bachelor met substantiële aandacht voor geschiedenis en sociale wetenschappen, te beoordelen door de Examencommissie
  • Verwante hbo bachelor aangevuld met eenjarig schakelprogramma, met name Lerarenopleiding Geschiedenis, Maatschappijleer, Economie en Aardrijkskunde
  • Voor de Engelstalige specialisatie Global History & International Relations gelden aanvullende taaleisen.

Meer informatie over: Toelatingseisen Master in Maatschappijgeschiedenis.

Inschrijven

Heb je je keuze gemaakt en voldoe je aan de toelatingseisen? Meld je dan aan voor deze opleiding via Studielink. Dit kan vanaf oktober voorafgaand aan het jaar dat je wilt starten. Na je aanmelding in Studielink informeert de Erasmus Universiteit je over de verdere procedure.

Specialisatie

Deze masteropleiding kent twee specialisaties, waarvan er een Nederlandstalig is en de ander in het Engels gedoceerd wordt.

Masterprogramma's

Voltijd

Deeltijd

Geschiedenis van Nederland in een Mondiale Context Voltijd Deeltijd
Global History and International Relations Voltijd Deeltijd