Frequently asked questions

Op deze pagina vind je antwoorden op de meest gestelde vragen omtrent de aanmeldings- en toelatingsprocedure.

Toelatingseisen

Show all / Hide all

fold faq

Ik heb een bachelordiploma op hbo-niveau behaald. Kan ik me dan aanmelden voor het masterprogramma?

Helaas kun je je niet direct aanmelden voor de master. Je moet je eerst aanmelden voor het schakelprogramma van de master (als dat er is). Na het afronden van dit eenjarige schakelprogramma wordt je automatisch toegelaten tot de bijbehorende master.

fold faq

Ik heb een bachelordiploma op wo-niveau behaald, maar in een richting die niet direct aansluit op het masterprogramma dat ik bij jullie wil volgen.

Als je opleiding niet de beste voorbereiding biedt tot het masterprogramma van je keuze, kun je overwegen om je aan te melden voor het schakelprogramma (als dat er is). Na het afronden van dit eenjarige schakelprogramma wordt je automatisch toegelaten tot de bijbehorende master.

fold faq

Kan mijn toelaatbaarheid al worden beoordeeld voordat ik een aanmelding verzonden heb?

Of je toelaatbaar bent voor de master kan pas bepaald worden nadat we een volledige aanmelding van je ontvangen hebben, inclusief alle benodigde documenten. Beoordelingen die voor de officiële aanmelding plaatsvinden zijn hypothetisch en niet bindend. Daarom raden we je aan om jezelf officieel aan te melden. Je aanmelding wordt dan beoordeeld door de toelatingscommissie van het programma. Bekijk op de pagina’s ‘Toelating en aanmelding’ de gedetailleerde toelatingseisen per opleiding.

fold faq

Kan ik cijfers van een andere universiteit laten overzetten?

Nee, je kunt geen cijfers of studiepunten vanuit andere opleidingen meenemen naar deze master.

fold faq

Ik moet mijn bachelordiploma nog behalen. Kan ik me al aanmelden?

Ja, je kunt je al aanmelden en we zullen je aanmelding in behandeling nemen. Mocht je worden toegelaten, dan is dit echter wel op voorwaarde dat je aan alle toelatingseisen zal voldoen voordat het programma begint. Je kunt je bachelordiploma (of een officieel bewijs van slagen) tot uiterlijk 10 augustus naar ons toesturen.

Aanmeldingsprocedure

Show all / Hide all

fold faq

Wat moet ik doen in het EUR Aanmeld Portaal?

In het EUR Aanmeld Portaal geef je antwoord op een aantal extra vragen en moet je de benodigde documenten uploaden. Controleer of je alle informatie juist hebt ingevoerd en of alle documenten aanwezig zijn en verzend dan pas je aanmelding.

Let op: alleen aanmelding met de status ‘verzonden’ worden in behandeling genomen.

fold faq

Ik heb me aangemeld in Studielink, maar heb nog geen e-mail met inloggegevens voor het Aanmeld Portaal van de Erasmus Universiteit ontvangen. Wat moet ik nu doen?

Neem contact op met onze ICT Service Desk via servicedesk@remove-this.ict.eur.nl en vraag onze medewerkers om je zo snel mogelijk van de inloggegevens te voorzien.

fold faq

Ik ben mijn gebruikersnaam en/of wachtwoord voor het EUR Aanmeld Portaal vergeten. Wat moet ik doen?

Ga naar de inlogpagina van het Portaal en klik op ‘gebruikersnaam vergeten’ en/of ‘wachtwoord vergeten’ (rechtsboven in het scherm). Volg de instructies. Als dit niet werkt, neem dan contact op met het Erasmus Studenten Service Centrum.

fold faq

Ik ben ingelogd in het Portaal, maar het lukt me niet om antwoorden in te vullen of documenten te uploaden. Wat kan ik doen?

Neem contact op met het Erasmus Student Service Centrum.

fold faq

Moet ik mijn aanmelding in het Portaal in een keer voltooien, of kan ik mijn voortgang opslaan en de aanmelding later afronden?

Je kunt je aanmelding beginnen in het Portaal, je voortgang opslaan en later opnieuw inloggen. We nemen je aanmelding pas in behandeling zodra je alles verzonden hebt door op de verzendknop te drukken (onderaan op de laatste pagina van de vragenlijst). Dan verandert de status van je aanmelding ook naar ‘verzonden’. Als dit niet werkt, neem dan contact op met het Erasmus Student Service Centrum.

fold faq

Wanneer kan ik me aanmelden voor het schakelprogramma of een masterprogramma?

Vanaf oktober kun je je aanmelden voor het volgende academische jaar, dat start in september van het volgende jaar.

fold faq

Kan ik met de opleiding beginnen in het tweede semester?

Dit is niet mogelijk. Al onze programma’s starten een keer per jaar, in september.

fold faq

Wat is de deadline voor het aanmelden?

Er zijn verschillende deadlines in het aanmeldingsproces. Deze verschillen per programma. Bekijk de pagina ‘Toelating en aanmelding’ van de master van je keuze voor de specifieke data.

fold faq

Wanneer ontvang ik antwoord op mijn toelatingsverzoek?

Als je je aanmeld voor een bepaalde deadline in het aanmeldproces, ontvang je acht weken na die deadline een antwoord van ons. Uiteraard proberen we altijd zo snel mogelijk te reageren. Acht weken is de uiterste antwoordtijd.

fold faq

Maak ik nog steeds kans om toegelaten te worden als ik me pas in de laatste ronde aanmeld?

Ja, je maakt nog steeds kans. Echter, je vergroot je kansen wel als je in de eerste of tweede ronde de aanmelding al voltooit.

fold faq

Wanneer hoor ik of ik toegelaten ben tot de master?

Binnen 8 weken na de deadline van de aanmeldingsronde laten we je per e-mail weten of je aangenomen bent voor de master of niet. Bekijk de pagina’s Toelating en aanmelding van de master in kwestie om te bekijken wanneer de verschillende aanmeldrondes aflopen.

fold faq

Ik heb het aanbod gekregen om te starten met de opleiding, maar ik kan aanstaande september nog niet beginnen met mijn master. Is het aanbod ook volgend jaar nog geldig?

Elke (voorwaardelijke) toelating is alleen geldig voor het komende academische jaar. Als je dan niet kunt beginnen met de master, moet je je opnieuw aanmelden voor het daaropvolgende jaar.

fold faq

Als ik me aanmeld voor twee masters, beïnvloedt dit dan mijn kansen om toegelaten te worden?

Nee, dit heeft geen enkele invloed op je kansen om toegelaten te worden.

Aanmeldingsdocumenten

Show all / Hide all

fold faq

Kan ik me aanmelden als ik mijn diploma nog niet heb behaald voor de deadline van de aanmeldingsronde?

Ja, je kunt je al aanmelden en we zullen je aanmelding al in behandeling nemen. Mocht je worden toegelaten, dan is dit echter wel op voorwaarde dat je aan alle toelatingseisen zal voldoen voordat het programma begint. Je kunt je bachelordiploma (of een officieel bewijs van slagen) tot uiterlijk 10 augustus naar ons toesturen.

fold faq

Ik kan geen documenten meer uploaden in het Aanmeld Portaal. Hoe kan ik nog extra documenten verzenden?

Onze Admissions Officer zal de documenten toevoegen aan je dossier.

fold faq

Ik ben afgestudeerd, maar ontvang mijn diploma niet voor 10 augustus. Wat moet ik nu doen?

Sommige universiteiten reiken diploma’s pas laat in de zomer – of zelfs vroeg in de herfst – uit (ook als je feitelijk al bent afgestudeerd). Als dit voor jouw universiteit ook geldt, vraag dan om een officiële afstudeerverklaring, waarop vermeld wordt dat je aan alle eisen voor het afstuderen voldoet. Dit document moet uiterlijk 10 augustus verstuurd worden naar de Admission’s Office (zie de website van het specifieke programma). Het moet een gecertificeerd document zijn, met de stempel van de universiteit, een handtekening en een datum.

fold faq

Na het verzenden van mijn aanmelding merkte ik dat ik een belangrijk document ben vergeten mee te zenden. Ik kan echter geen documenten meer uploaden in het Portaal. Wat moet ik doen?

Onze Admissions Officer zal de documenten toevoegen aan je dossier.

fold faq

Ik ben voorwaardelijk toegelaten en moet nog extra documenten uploaden. Dit kan echter niet meer via het Portaal. Wat moet ik nu doen?

Onze Admissions’ Officer zal de documenten toevoegen aan je dossier.

fold faq

Hoe verkrijg ik een gecertificeerde kopie van documenten?

Een gecertificeerde kopie is een kopie van een document, met daarop een stempel die aangeeft dat het document niet vervalst is. Er moet dus een stempel, handtekening en datum op staan. Alleen een geautoriseerd persoon kan een gecertificeerde kopie afgeven.

fold faq

Wat zijn de eisen voor het essay?

Je mag zelf het onderwerp van het essay kiezen. Je mag een essay opsturen dat je tijdens je bacheloropleiding geschreven hebt. Het doel van het essay is om de toelatingscommissie een indruk te geven van je academische schrijfvaardigheid en je analytische capaciteiten. De minimum lengte van het essay is 2000 woorden (ongeveer 5 pagina’s). Vergeet niet een bronnenlijst op te nemen.

fold faq

Moet ik een aanbevelingsbrief meesturen?

Voor onze masterprogramma’s is het meesturen van aanbevelingsbrieven niet verplicht (m.u.v. de onderzoeksmaster). Uiteraard mag je wel aanbevelingen meesturen, als je denkt dat deze bijdragen aan je toelaatbaarheid.

fold faq

Kan ik ook de scriptie van mijn vorige opleiding meesturen, in plaats van een essay?

Het doel van het essay is om de toelatingscommissie snel een indruk te geven van je academische schrijfvaardigheid en je analytische capaciteiten. Vandaar dat we je vragen om een essay van ongeveer 5 pagina’s mee te sturen. Voeg dus altijd een kort essay toe aan je aanmelding. Dit mag ook een essay zijn dat je geschreven hebt tijdens je vorige opleiding. Je scriptie kun je dan uploaden onder het kopje ‘extra documenten’.

fold faq

Mag ik mijn curriculum vitae en/of motivatiebrief en/of essay in het Nederlands insturen?

Als je je aanmeldt voor een Nederlandstalige master, mag je deze documenten in het Nederlands opsturen. Als je je aanmeldt voor een Engelstalige master moeten al deze documenten in het Engels opgesteld zijn .

Algemeen

Show all / Hide all

fold faq

Waar kan ik informatie vinden over beurzen?

Lees hier meer over beurzen.

fold faq

Hoeveel collegegeld moet ik betalen en wanneer moet ik dit doen?

Informatie over collegegeld vind je hier. Wil je meer weten, neem dan contact op met het ESSC. Het collegegeld moet voor 1 september betaald zijn.

fold faq

Waar kan ik informatie vinden over mijn collegekaart?

Op de website van het ESSC lees je meer over de collegekaart. Je hebt de kaart nodig om mee te doen aan tentamens en boeken te lenen in de Universiteitsbibliotheek. Je ontvangt deze kaart pas als je aanmelding (waaronder de betaling van het collegegeld) voltooid is en je een (Nederlands) adres in Studielink hebt ingevuld.

fold faq

Wanneer start de opleiding?

Medio augustus kun je al meedoen aan de Eurekaweek, een introductieprogramma voor alle studenten van Rotterdam. Per e-mail ontvang je meer informatie over het introductieprogramma van je opleiding en de data waarop de eerste colleges plaatsvinden.