Toelatingseisen

Toelatingseisen Master Maatschappijgeschiedenis

De Master Maatschappijgeschiedenis is geschikt voor getalenteerde en gemotiveerde studenten. Je hebt een afgeronde Bachelor in geschiedenis, of in een aanverwante discipline.

Show all / Hide all

fold faq

Toelatingseisen Master Maatschappijgeschiedenis

Je kunt je aanmelden met:

 • Een Bachelordiploma Geschiedenis.
 • Een Bachelordiploma in een sociale wetenschap, geesteswetenschap, of van een University College. Als je geen diploma in geschiedenis hebt, is het belangrijk om aan te tonen dat je substantiële aandacht aan geschiedenis hebt besteed (bijvoorbeeld keuzevakken of een minor).

Omdat het aantal plaatsen in de master beperkt is zullen ook de volgende criteria meegewogen worden in de toelatingsprocedure:

 • academische schrijfvaardigheid,
 • analytisch vermogen,
 • gemiddeld cijfer Bachelor,
 • relevante extra-curriculaire activiteiten
 • en bovenal: motivatie.

Selectie vindt plaats op basis van een motivatiebrief, een cijferlijst van de Bachelor, een CV en een (reeds geschreven) academisch werkstuk.

De specialisatie Geschiedenis van Nederland in een Mondiale Context is grotendeels Nederlandstalig, maar veel studiemateriaal is Engelstalig. Een goede beheersing van de Engelse taal is daarom noodzakelijk. Deze beheersing is idealiter van het volgende niveau: 

 • VWO of HBO-diploma waar het vak Engels onderdeel van uitmaakte
 • Een diploma van een Engelstalige instelling van voortgezet onderwijs
 • IELTS met een score van 6.5 (en subscores van minimaal 6,0) of hoger.
 • TOEFL (internet-based) met een score van 90 (en subscores van minimaal 20) of hoger

Voor de Engelstalige specialisatie Global History & International Relations geldt dat men moet beschikken over een goede actieve beheersing van de Engelse taal. Zie voor specifieke eisen de website.

Toelatingseisen Schakelprogramma Maatschappijgeschiedenis

Voor enkele verwante hbo-opleidingen zoals de Lerarenopleiding Geschiedenis en Maatschappijleer bestaat een schakelprogramma van een jaar. Overige hbo-opleidingen (b.v. Journalistiek) worden individueel beoordeeld door de Examencommissie. Na het met goed gevolg afsluiten van dit schakelprogramma, kan worden gestart met de masteropleiding.

Show all / Hide all

fold faq

Toelatingseisen pre-master Maatschappijgeschiedenis

Verwante hbo-opleidingen

Studenten die de volgende hbo-opleidingen hebben afgerond kunnen zich sowieso aanmelden voor het schakelprogramma Maatschappijgeschiedenis:

 • Lerarenopleiding Geschiedenis
 • Lerarenopleiding Maatschappijleer

Voor andere dan bovengenoemde hbo-opleidingen beoordeelt de examencommissie per geval of toelating mogelijk is.

Criteria

Omdat het aantal plaatsen in de master beperkt is zullen bij de aanmelding voor het schakelprogramma de volgende criteria meegewogen worden in de toelatingsprocedure:

 • academische schrijfvaardigheid,
 • analytisch vermogen,
 • gemiddeld cijfer Bachelor,
 • relevante extra-curriculaire activiteiten,
 • motivatie.

Selectie vindt plaats op basis van een motivatiebrief, een cijferlijst van de Bachelor, een CV en een (reeds geschreven) werkstuk.

Taalvaardigheid

Sommige vakken in het schakel- en masterprogramma worden in het Engels aangeboden en bij vrijwel alle vakken wordt Engelstalige literatuur gebruikt. Het masterprogramma Global History and International Relations is zelfs volledig Engelstalig. Voor toelating tot Global History and International Relations moet de Engelse taalvaardigheid aangetoond worden door een taaltoets (TOEFL 100 of IELTS 7.0).