E-magazine

Master Media Studies(MA)

Word een expert in de mediasector en het bedrijfsleven. Met kennis van de digitale revolutie, internationalisering en economische schaalvergroting speel je een sleutelrol in de maatschappij.

Brochure Master in Media Studies (MA)

E-magazine Erasmus School of History, Culture and Communication
In dit e-magazine vind je informatie over studeren in Rotterdam, de campus en de masteropleidingen van onze faculteit, waaronder de specialisaties van de master Media Studies:

  • Media en Cultuur
  • Media en Journalistiek
  • Media, Culture and Society
  • Media and Business
  • Research Master Sociology of Culture, Media and the Arts

Meer informatie