Media en Cultuur

Master Media Studies

Een master voor gevorderde medialiefhebbers. Vraag jij je af welke krachten de productie, distributie en marketing van nieuws, muziek, films, blogs, boeken, games en andere content sturen? Dan is dit jouw programma.

Vrijwel alle informatie en cultuur die dagelijks op ons wordt ‘afgevuurd’ zijn producten uit de media-industrie. In het masterprogramma Media en Cultuur bestudeer je de organisatorische en beleidsmatige aspecten van de mediasector en de culturele betekenis van media. De digitale revolutie, internationalisering, de enorme schaalvergroting en sociaal-culturele, politieke en economische veranderingen geven de media bijna voortdurend een nieuw gezicht. In dit masterprogramma bestudeer je de veranderingen in het beleid, de productie, distributie en marketing van mediaorganisaties, en de veranderende interesses en gewoontes van het mediapubliek. Ook onderzoek je de bredere sociaal-culturele gevolgen van deze ontwikkelingen in de productie en consumptie van media en cultuur.

Meer informatie: Masterprogramma Media en Cultuur