Media en Journalistiek

Master Media Studies 

De digitale revolutie heeft journalistiek en media compleet veranderd. We kunnen ons inmiddels geen samenleving meer voorstellen zonder media. Welke kansen bieden deze ontwikkelingen en wat zijn de drijfveren van producenten en consumenten?

Alumni over het programma

Angelique van Tilburg 

Tijdens je studie moet je zoveel mogelijk dingen uitproberen en alle kansen om iets te leren grijpen.”

                                            Klik op de foto voor Angelique’s verhaal.  

Babeth Knol

“Schrijven vond ik leuk, maar ik was daarnaast ook geïnteresseerd in de invloed van de media op de samenleving.”

Klik op de foto voor Babeth’s verhaal.  

Jim van der Meer 

Om ook meer theoretische verdieping te krijgen, koos ik voor de een vervolgstudie aan de universiteit.

Klik op de foto voor Jim’s verhaal.  


Over het programma 

De digitale revolutie heeft journalistiek en media compleet veranderd: grote, traditionele nieuwsredacties moeten concurreren met sociale media en allerlei kleine start-ups. Oude mediaplatformen verdwijnen en nieuwe verschijnen. Nieuwe vormen van verslaggeving steken overal de kop op zoals liveblogs en datajournalistiek. Journalisten zijn steeds vaker freelancer en moeten op zoek naar nieuwe manieren om geld te verdienen, zoals via de verkoop van eigen artikelen op Blendle of via crowdfunding. Ook ontstaan nieuwe businessmodellen zoals content marketing, waarbij commercie en journalistiek met elkaar worden vermengd. Bedrijven en overheden betreden bovendien de mediawereld om de eigen reputatie te verbeteren, burgers te betrekken of klanten te binden.

Welke kansen bieden deze ontwikkelingen? Hoe ziet het huidige journalistieke landschap eruit, hoe worden al deze verschillende media geproduceerd en welke effecten hebben ze op het publiek? Is er nog ruimte voor achtergrondverhalen of gaat het alleen nog maar om snelheid en sensatie? Hoe kunnen mediabedrijven en individuele journalisten in deze tijd geld verdienen met journalistiek? Is onafhankelijke journalistiek verleden tijd vanwege de toenemende vermenging met commercie? Hoe denkt het publiek over al deze veranderingen? En is de inhoud van media daadwerkelijk veranderd of is die eigenlijk hetzelfde gebleven?

In de master Media & Journalistiek staan deze vragen centraal. We analyseren hoe journalistieke media functioneren, welke boodschappen ze bevatten, hoe die tot stand komen en welke effecten ze hebben. We doen dit tegen de achtergrond van de huidige, uiterst dynamische journalistieke omgeving die continu lijkt te veranderen. Deze master voorziet daarmee in de groeiende vraag naar media-experts die met een creatieve en ondernemende geest complexe vraagstukken kritisch kunnen analyseren en onderzoeken, maar ook in staat zijn zelfstandig in de journalistiek te functioneren. 

Vijf redenen om te kiezen voor Media en Journalistiek aan de EUR

  • Waar andere journalistieke masterstudies alleen opleiden tot journalist, combineert de master in Rotterdam de journalistieke praktijk met wetenschappelijk onderzoek en theorievorming. 
  • De kennis, onderzoeksvaardigheden, het analytisch vermogen, de journalistieke vaardigheden en de focus op ondernemerschap die je in deze master ontwikkelt, maken je flexibel en multi-inzetbaar. 
  • Alle studenten volgen een intensieve workshop Journalistiek, waarin ze door een ervaren journalist-ondernemer uit de praktijk worden getraind in kernaspecten van het vak.
  •  Er zijn veel mogelijkheden tot zelfontplooiing: ga op uitwisseling naar een van de vele internationale partneruniversiteiten, doe een onderzoeksstage, of neem deel aan het Honours Programma.
  • De Rotterdamse master Media en Journalistiek onderscheidt zich door kleinschalig onderwijs en een persoonlijke benadering. Studenten vormen een hechte community en weten hoe ze zich op de arbeidsmarkt moeten richten.