Inhoud van de opleiding

Master Ondernemingsrecht

Het belang van ondernemingen

De master Ondernemingsrecht richt zich op rechtsgebieden die van belang zijn voor ondernemingen. Binnen het ondernemingsrecht verwerft u als student onder meer kennis van de verschillende rechtsvormen en van de zeggenschapsverhoudingen binnen een vennootschap. Hoe functioneren het bestuur, de aandeelhouders en de commissarissen ten opzichte van elkaar? Wie de krant leest, weet dat deze vraagstukken speelden bij Stork, ABN AMRO en ASMI. Bijzondere aandacht gaat ook uit naar de invulling van aansprakelijkheidsnormen vobor bestuurders en commissarissen. Bovendien is ruimschoots aandacht voor specifieke vraagstukken bij beursgenoteerde vennootschappen. Centraal staat de regelgeving over de verschillende rechtsvormen, over ondernemingsrechtelijke geschillen, over het IPR voor ondernemingsrecht, over fusies, overnames en reorganisaties, over het effectenrecht en over financiële verslaggeving.

De kern van de master bestaat uit het vak Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht. Samen met een docent gaat u dieper op de stof in en leert u praktische vaardigheden. U bent daardoor beter voorbereid op de scriptie en op de rechtspraktijk en doet ervaring op met debatteren, onderzoek en het schrijven van artikelen en notities. De master Ondernemingsrecht vergt veel inzet, aanwezigheidsplicht bij bijeenkomsten, diverse schrijfopdrachten, mondelinge presentaties, een miniscriptie, maar u krijgt er ook veel voor terug. U zult merken dat het erg inspirerend is om met medestudenten onder begeleiding van een docent-onderzoeker de grenzen van het vakgebied te verkennen.

Studenten die de master Ondernemingsrecht hebben afgerond, zijn in staat om zelfstandig juridische vraagstukken over ondernemingsrecht op te lossen. Het onderwijs is gericht op verwerving van toepasbare kennis en praktisch inzicht op het terrein van het bedrijfsrecht. Daarbij is ook aandacht voor de verwerving en training van praktische mondelinge en schriftelijke vaardigheden die voor ondernemingsrechtelijk afgestudeerde juristen van belang zijn.