Toelating

Master Ondernemingsrecht

Toelating tot de master is mogelijk na volledige afronding van een bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid.

Ook studenten met een wo-bachelordiploma Fiscaal recht ESL of van een Nederlandse zusterfaculteit kunnen deelnemen aan de master Ondernemingsrecht, mits drie aanvullende vakken zijn behaald: Formeel Strafrecht, Materieel Strafrecht en Burgerlijk Procesrecht.

Daarnaast hebben studenten met een afgeronde bacheloropleiding HBO-recht toegang tot deze master nadat de premaster (schakelprogramma) Rechtsgeleerdheid met het verplichte aanvullende vak Ondernemingsrecht of de premaster Ondernemingsrecht is afgerond en alle resultaten staan geregistreerd in Osiris.

Vragen over de toelatingseisen kunt u mailen naar masterinstroom@remove-this.law.eur.nl.