Pre-master

Master Pedagogische Wetenschappen

Dr. Gabriela Koppenol-Gonzalez, coördinator

"In de pre-master volg je een combinatie van bachelorvakken in de richting Gezinspedagogiek, Onderwijswetenschappen of Orthopedagogiek. Je krijgt zowel praktijkgerichte als wetenschappelijke kennis en vaardigheden toegereikt, die je nodig hebt om de master succesvol te doorlopen."


Wat houdt de pre-master in?

In de pre-master analyseer je hedendaagse vraagstukken op het gebied van opvoeding en onderwijs op wetenschappelijk niveau. Je krijgt kennis en vaardigheden aangereikt die van belang zijn om kinderen en hun leefomgeving te onderzoeken. Zowel algemene als richtingspecifieke vakken uit de bachelor zullen je helpen om je kennis bij te spijkeren, zodat je vervolgens succesvol kan instromen in de master Pedagogische Wetenschappen.

Voor wie bestemd?

Voor studenten met een hbo-diploma op sociaal-agogisch of pedagogisch gebied en studenten met een wo-bachelor die geen rechtstreekse toegang geeft tot de master Pedagogische Wetenschappen.

Onderwijsprogramma

De pre-master Pedagogische Wetenschappen heeft drie richtingen: Gezinspedagogiek, Onderwijswetenschappen en Orthopedagogiek. Deze richtingen komen overeen met de richtingen in de master Pedagogische Wetenschappen. De richting die je tijdens de pre-master volgt, wordt ook de richting die je in de master zal volgen. Een deel van de vakken wordt door alle richtingen gevolgd en een ander deel zijn de specialisatievakken.

Hieronder volgen de onderwijsprogramma's van de verschillende specialisaties:

Let op: de onderwijsprogramma's zijn onder voorbehoud. De roosters in onderstaande vakomschrijvingen zijn van het huidige programma (2017-2018). Om het rooster in te zien klik je op het vak en vervolgens op 'timetable' rechtsboven in het scherm. Aanwezigheid bij de vakken is verplicht, mits anders aangegeven.

Deeltijdonderwijs
Het dagprogramma is ingedeeld als een eenjarig, voltijd onderwijsprogramma. Mocht je vanwege een omvangrijke baan of persoonlijke omstandigheden het programma niet in voltijd kunnen volgen dan kun je er voor kiezen om de pre-master in twee jaar af te ronden. Hierbij dien je er wel rekening mee te houden dat er geen speciaal onderwijsprogramma voor deeltijd is. Dit betekent dus dat je zelf de vakken moet verdelen over twee jaar. Hiervoor zijn een aantal richtlijnen opgesteld zodat je succesvol de pre-master kunt afronden.  

Richtlijnen voor verspreiding programma over 2 jaar:

  • Het practicum van blok 1 moet in het eerste jaar worden gevolgd;
  • Het practicum Schrijfvaardigheden II moet in het eerste jaar worden gevolgd. 
  • 'Statistics II: Explaining and Predicting' moet gevolgd worden vóór ‘Psychometrics: An Introduction';
  • Tijdens de statistiekblokken (blok 2 en 5) dient het practicum tegelijk met het blok gevolgd te worden. Deze vakken kunnen niet verdeeld worden over twee jaar;
  • 'Wetenschapsfilosofie' wordt gegeven in drie blokken achter elkaar. Dit vak kan daarom niet verdeeld worden over twee jaar. 

Curriculum

Pre-masterstudenten volgen een selectie van vakken uit het reguliere bachelorprogramma verspreid over acht blokken. De vakken worden na elkaar aangeboden, waardoor de volledige focus steeds op één onderwerp ligt. Een vak bestaat uit een kennisdeel en een vaardigheidsdeel (practicum) en duurt vijf weken. Alle vakken worden gegeven volgens de onderwijsmethode van Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Dit betekent dat je naast hoorcolleges onderwijsgroepen volgt waarin je direct met de stof aan de slag gaat. In de onderwijsgroepen wordt een actieve rol van jou verwacht en is aanwezigheid verplicht.

Hoorcolleges en literatuur zijn afhankelijk van het vak in het Engels. Onderwijsgroepen en tentamens zijn in het Nederlands.

Richting Gezinspedagogiek

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Biological Determinants of Learning and Development

Statistics II: Explaining and Predicting

Interculturele Pedagogiek

Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs

Gespreksvaardigheden II

Practical Statistics II

Juridische en Ethische Beroepsvaardigheden II

Interviewvaardigheden

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Psychometrics: An Introduction

Gezinspedagogiek: Niet-traditionele Gezinnen

Stadssociologie van Onderwijs en Opvoeding

Onderwijswetenschappen: Problemen en Interventies op School

Practical Psychometrics

Juridische en Ethische Beroepsvaardigheden I 

Academische schrijfvaardigheden II

Wetenschapsfilosofie (blok 6 t/m 8)

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend. 

Richting Onderwijswetenschappen

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Biological Determinants of Learning and Development

Statistics II: Explaining and Predicting

The Professional School

Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs

Gespreksvaardigheden II

Practical Statistics

Juridische en Ethische Beroepsvaardigheden II

Coaching en Trainingsvaardigheden

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Psychometrics: An Introduction

Gezinspedagogiek: Niet-traditionele Gezinnen

 

Stadssociologie van Onderwijs en Opvoeding

 

Onderwijswetenschappen: Problemen en Interventies op School

Practical Psychometrics


Academische Schrijfvaardigheden II

Ontwerpvaardigheden I

Wetenschapsfilosofie (blok 6 t/m 8)

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend. 


Richting Orthopedagogiek

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Biological Determinants of Learning and Development

Statistics II: Explaining and Predicting

Interculturele Pedagogiek

Opvoedproblemen in de Complexe Werkelijkheid

Gespreksvaardigheden II

Practical Statistics

Juridische en Ethische Beroepsvaardigheden II

Testvaardigheden III

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Psychometrics: An Introduction

Gezinspedagogiek: Niet-traditionele Gezinnen

Orthopedagogiek: Stoornissen bij Kinderen

NVO

 

Practical Psychometrics

Juridische en Ethische Beroepsvaardigheden I

Academische Schrijfvaardigheden II

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend.