Brein en Cognitie

Master Psychologie

Prof. Dr. Rolf Zwaan, coördinator

"Bij deze master krijg je de theorie die je zal helpen om deel te nemen in de wetenschappelijke onderneming van het oplossen van puzzels over menselijke cognitie. Voor mij is dit niets minder dan te ontdekken wat het betekent om mens te zijn."


Waar gaat deze specialisatie over?

Aandacht, waarnemen, taal, geheugen, kennis, motivatie en emotie. Dit zijn de onderwerpen die in de masterspecialisatie Brein en Cognitie aan de orde komen. 

Het menselijk brein heeft een immense capaciteit om informatie te verwerken. Een belangrijke vraag hierbij is: op welke manier zijn de verschillende hersenstructuren betrokken bij het verwerken en weergeven van emoties, acties, taal en concepten? Deze vraag kun je alleen succesvol beantwoorden door een biologische en cognitieve benadering van hersenfuncties. In een unieke en actieve leeromgeving, verwerf je theoretische en methodologische kennis en vaardigheden die je in staat stellen vragen te onderzoeken met betrekking tot cognitie, taal, emotie en de hersenprocessen die hieraan ten grondslag liggen. Naast dynamische probleemgestuurde groepsdiscussies, zijn er practica en onderzoeksprojecten.

Voor wie bestemd?

Voor iedereen met interesse in de werking van de menselijke geest en hersenen. Hoe denken, handelen en communiceren wij en welke methoden kunnen ons inzicht in deze materie verschaffen?

Onderwijsprogramma

In onderstaande overzicht kun je het curriculum zien van de masterspecialisatie Brein en Cognitie. Klik op een vaknaam om de beschrijving van het vak te bekijken.

NB: De hoorcolleges worden gegeven in het Engels en de onderwijsgroepen in het Nederlands. 

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Cognitive and Affective Neuroscience

5 ECTS

Language and Brain

5 ECTS

Concept and Categories

5 ECTS

Applied Multivariate Data Analysis

5 ECTS

Practical Neuroimaging

2 ECTS

Practical Electrophysiology

2 ECTS

Practical Programming Experiments

2 ECTS

Practical Applied Multivariate Data Analysis using SPSS

2 ECTS

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Research Proposal en Thesis (blok 5 t/m 8)

32 ECTS

Totale studielast: 60 ECTS

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend.