Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie

Master Psychologie

Prof. Dr. Ingmar Franken, coördinator

"In deze master maak je kennis met de stoornissen die zich meestal in de kinderleeftijd aandienen, zoals ontwikkelingsstoornissen en gedragsstoornissen. Je leert hoe deze stoornissen ontstaan, hoe je ze kunt diagnosticeren en hoe ze het best behandeld kunnen worden."


Waar gaat deze specialisatie over?

In deze masterspecialisatie leer je over psychopathologie bij kinderen en adolescenten. Waar gaat het mis in de normale ontwikkeling en waarom? De stoornissen die aan bod komen dienen zich meestal aan in de kinderleeftijd zoals leerstoornissen (bij. dyslexie), ontwikkelingsstoornissen (zoals autismespectrumstoornissen) en gedragsstoornissen (bijv. aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit). In deze specialisatie analyseer je de ontwikkeling van (neuro)cognitieve en (sociaal)emotionele functies bij kinderen en adolescenten. Je staat stil bij factoren die ervoor zorgen dat normaal gedrag bij kinderen op een bepaald moment in de ontwikkeling zodanig ontspoort, dat er sprake is van psychopathologie. Daarnaast besteedt het programma aandacht aan diagnostiek en behandeling van deze problematiek, waarbij sterk de nadruk ligt op het gebruik van wetenschappelijke inzichten in de dagelijkse klinisch-psychologische praktijk.

Uiteraard schenken we ook aandacht aan het verwerven van praktische vaardigheden die relevant zijn in het werkveld van de klinisch psycholoog, zoals diagnostiek bij kinderen en jeugdigen en behandeling door cognitieve en gedragstherapie. In het tweede deel van het studiejaar krijg je de mogelijkheid om een praktijkstage doen. Op die manier doe je praktijkervaring op in bijvoorbeeld het werkveld van de Geestelijke Gezondheidszorg of in de schoolcontext. Met het zelfstandig uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de klinische kinder- en jeugdpsychologie sluit je de master af. Je voldoet aan de vooropleidingseisen van de postacademische beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-opleiding) als je je bachelor en je master (inclusief een GZ-stage) in de richting van Klinische Psychologie hebt afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als je een ander opleidingstraject hebt doorlopen zal op individuele basis gekeken moeten worden of je voldoet aan de ingangseisen voor de GZ-opleiding. 

Voor wie bestemd?

Voor studenten die meer willen weten over psychopathologie bij kinderen en adolescenten. Waar gaat het mis in de normale ontwikkeling en waarom? Hoe kun je kinderen met psychische problemen op scholen begeleiden en met welke effectieve therapieën kun je ze behandelen in de GGZ?

Onderwijsprogramma

In onderstaand overzicht kun je het curriculum zien van de masterspecialisatie Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie. Klik op een vaknaam om de beschrijving van het vak te bekijken.

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Psychopathology in Middle Childhood and Adolescence

5 ECTS

Developmental Challenges and Deviations in Early Childhood

5 ECTS

Science-based Practice in the Field of Child and Adolescent Psychopathology

5 ECTS

Applied Multivariate Data Analysis

5 ECTS

Practicum Psychodiagnostiek bij Kinderen en Jeugdigen in de Klinische Praktijk

2 ECTS

Practicum Gedragstherapeutische Interventies

2 ECTS

Practicum Cognitieve Therapie

2 ECTS

Practical Applied Multivariate Data Analysis

2 ECTS

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Practical Internship (optioneel), Research Proposal en Thesis (blok 5 t/m 8)

32 ECTS

Totale studielast: 60 ECTS

NB: De hoorcolleges worden gegeven in het Engels of het Nederlands en de onderwijsgroepen worden gegeven in het Nederlands. 

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend.