Toelating

Master Psychologie

Voor toelating tot de master Psychologie moet je een relevante universitaire bachelor, master of pre-master succesvol hebben afgerond. Of je (direct) toelaatbaar bent tot de master is afhankelijk van jouw vooropleiding.

Directe toelating

Indien je een van onderstaande opleidingen succesvol hebt afgerond in de afstudeerrichting van de door jouw gewenste masterspecialisatie, dan ben je direct toelaatbaar tot deze specialisatie binnen de master Psychologie:

  • Bachelor Psychologie aan Erasmus Universiteit Rotterdam.
  • Schakelprogramma/Pre-master Psychologie aan de Open Universiteit (OU) (alleen van toeppasing voor de specialisaties Positieve Organisatiepsychologie en Psychologie van Leren en Presteren);
  • Bachelor Psychologie aan een andere universiteit. Dit is onder voorbehoud, aangezien de examencommissie na aanmelding beoordeelt of je met de inhoudelijke invulling van jouw vooropleiding toelaatbaar bent tot de master (en in het bijzonder tot de masterspecialisatie naar keuze).

Geen directe toelating

Indien je een van onderstaande opleidingen hebt afgerond, zal je eerst de pre-master moeten volgen alvorens je toelaatbaar bent.

Let op: de pre-master biedt alleen toegang tot de specialisaties Arbeids- en Organisatiepsychologie en Psychologie van Leren en Presteren. Indien je een van de andere specialisaties wilt volgen, moet je starten met de bachelor Psychologie.

Je bent toelaatbaar tot de pre-master met een hbo-bachelor Psychologie of met een van de volgende universitaire bachelors:

  • Bachelor Algemene Gezondheidswetenschappen;
  • Bachelor Algemene Sociale Wetenschappen;
  • Bachelor Gedrag & Samenleving;
  • Bachelor Geneeskunde;
  • Bachelor Pedagogische Wetenschappen;
  • Bachelor Sociologie.

Niet toelaatbaar

Met een diploma van een hbo-bachelor of universitaire bachelor anders dan bovengenoemde, ben je helaas niet toelaatbaar en zal je moeten starten met de bachelor Psychologie.

Twijfels?

Of je toelaatbaar bent voor de opleiding kan pas bepaald worden nadat we een volledige aanmelding van je ontvangen hebben, inclusief alle benodigde documenten. Beoordelingen die voor de officiële aanmelding plaatsvinden zijn hypothetisch en niet bindend. Daarom raden we je aan om jezelf officieel aan te melden. Je aanmelding wordt dan beoordeeld door de Toelatingscommissie van de opleiding.