Carrièremogelijkheden

Recht van de Gezondheidszorg

De master Recht van de gezondheidszorg leidt op tot allround-juristen: juristen met veel kennis van het privaatrecht, het bestuursrecht en het strafrecht die zich - in welk beroep dan ook - willen toeleggen op gezondheidsrechtelijke vraagstukken. Het gaat hierbij niet alleen om de togaberoepen (advocatuur en rechterlijke macht), maar ook om functies in de sector zelf (zorginstellingen, verzekeraars, koepelorganisaties etc.), bij de overheid of bij non-profitorganisaties. De vraag naar gezondheidsjuristen is zeer groot.