Inhoud van de opleiding

Master Recht van de Gezondheidszorg

Zeer uiteenlopende thematiek

De gezondheidszorg is de grootste economische sector in Nederland. De sector is onderworpen aan specifieke, complexe en snel wijzigende wet- en regelgeving. De thematiek van de gezondheidszorg is daarbij zeer uiteenlopend. Denkt u aan de vraagstukken van leven en dood (euthanasie, biotechnologie), aan het begin van het leven (de juridische status van de ongeborene), aan botsende mensenrechten, aan letselschade en medische aansprakelijkheid (Baby Kelly), aan disfunctionerende specialisten (Twentse neuroloog, medisch tuchtrecht) en aan schaarste en verdeling (voorkruipzorg, tekort aan donororganen). Daarnaast zijn er de zeer specifieke vraagstukken op het terrein van het verzekeringsrecht (zorgverzekering), het mededingingsrecht (de sector is berucht om haar kartelafspraken) en het ondernemingsrecht (privéklinieken, personenvennootschap). Tenslotte zal ook de betekenis van internationale verdragen en Europese regelgeving voor het Nederlandse gezondheidsrecht aan de orde komen.

In deze master wordt niet alleen aandacht besteed aan het positieve recht. In de gezondheidszorg zijn juridische vraagstukken altijd nauw verweven met vraagstukken van (volks)gezondheid, economie en – bovenal – ethiek. De master Recht van de gezondheidszorg leert u gezondheidsrechtelijke vraagstukken met een brede en kritische blik te benaderen.