Toelating

Recht van de Gezondheidszorg

Alleen na afronding van een bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of de premaster (schakelprogramma) Recht van de gezondheidszorg kunt u tot de master Recht van de gezondheidszorg worden toegelaten.

Studenten met een afgeronde wo-bachelor Gezondheidswetenschappen of Geneeskunde worden toegelaten tot de premaster die toegang geeft tot deze master.

Voor het studiejaar 2016/2017 is 20 augustus de uiterste aanmelddatum voor masteropleidingen.

Studenten van Erasmus School of Law met een hertentamen na 20 augustus kunnen zich tot 31 augustus aanmelden. Studenten van buiten Erasmus School of Law die zich na 20 augustus willen aanmelden kunnen contact opnemen met: de heer E.W. R. van Roon e-mail: masterinstroom@remove-this.law.eur.nl; tel: 0104081858.

Het International of European Baccalaureate geldt als een buitenlandse vooropleiding, ook als deze in Nederland is behaald.