Privaatrecht

Master Rechtsgeleerdheid

Privaatrecht is de mastervariant met het beste carrièreperspectief. Je leert kritisch te kijken naar de kennis die je hebt opgedaan en ontwikkelt vaardigheden die in de praktijk goed van pas komen.

In de mastervariant Privaatrecht staat de dynamiek van het privaatrecht centraal. Uitgangspunt is het Burgerlijk Wetboek, maar daarnaast wordt ruimschoots aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de doctrine en jurisprudentie die tot ons huidige recht hebben geleid en aan actuele onderwerpen.

Meer informatie 

Neem voor meer inhoudelijke informatie over dit programma contact op met de Erasmus School of Law via:

Mastercoördinator Privaatrecht
Naam Mr. M.M. (Mieke) van Campen
Telefoon 010 - 408 8651 / 010 - 408 2797
E-mail vancampen@remove-this.law.eur.nl
Website www.esl.eur.nl/master/opleidingen/rechtsgeleerdheid/privaatrecht/