Carrièremogelijkheden

Master Sociologie

Na je master in Sociologie ben je in staat om vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te benaderen en op basis daarvan afgewogen beslissingen te maken voor mogelijke oplossingen. Deze competenties komen zeer goed van pas bij functies op het gebied van beleidsvorming en advisering. Bovendien besteedt de opleiding veel aandacht aan de gevolgen van maatschappelijke veranderingen voor overheidsbeleid; een gewild kennisterrein. Zo is er vraag naar beleidsgerichte sociologen bij de overheid, non-profit organisaties, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven. Als afgestudeerde socioloog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam kun je doorgaans dan ook snel aan de slag.

Afhankelijk van jouw afstudeerrichting en persoonlijke interesses kun je terecht komen in verschillende functies op het gebied van arbeid, organisatie en grootstedelijke vraagstukken. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als beleidsmedewerker of -adviseur bij overheden, semipublieke of private instellingen zoals het Sociaal en Cultureel Planbureau, Movisie, politie, woningcorporaties, welzijnsinstellingen of projectontwikkelaars. Andere voorbeelden van functies zijn beleidsmaker, human resource manager of onderzoeker bij overheidsinstellingen, advies- en onderzoeksbureaus of universiteiten. Daarnaast kun je als socioloog ook kiezen voor een carrière als journalist, voorlichter of medewerker bij media die zich richten op sociologische vraagstukken. 

Alumnus aan het woord

Nico Groenenboom

Specialisatie: Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid
Huidige functie: Beleidsadviseur Sport & Cultuur bij Gemeente Rotterdam

“Na mijn traineeship bij de gemeente Rotterdam ben ik doorgestroomd naar de functie van Beleidsadviseur bij de Directie Sport & Cultuur van de gemeente Rotterdam."


"Ik geef advies over sportbeleid. Ik adviseer over grote projecten zoals de Sportcampus Rotterdam en de 400 meter kunstijsbaan, maar ik geef ook advies over individuele sportvoorzieningen bijvoorbeeld nieuwe voetbal- en hockeyvoorzieningen of het sportiever maken van de openbare ruimte. Het leukste aan het werk is dat het fysiek en sociaal combineert. De manier waarop mensen de ruimte vorm willen geven om allerlei sociale doelstellingen te bereiken, maar ook de invloed die de ruimte op het denken en doen van mensen heeft, is daarbij een interessant spanningsveld.

In de master heb ik veel verschillende manieren geleerd om sociale fenomenen, zeker in relatie tot de stedelijke omgeving, te doorgronden of in ander perspectief te zetten. Het analyseren van de dynamiek van de grote stad rond zoveel verschillende thema’s, vond ik zeer interessant en inspirerend.”