Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid

Master Sociologie

Prof. Dr. Jack Burgers, coördinator

"Grote steden zijn in economisch, demografisch en cultureel opzicht steeds meer een afspiegeling van de wereld als geheel en bieden daarom een strategische invalshoek voor de bestudering van de hedendaagse samenleving. Grote steden zijn niet alleen de locaties van actuele grote vraagstukken, maar ook van allerlei vormen van creativiteit die kansen bieden voor economische en culturele vernieuwing."


Waar gaat deze specialisatie over?

De meerderheid van de wereldbevolking woont inmiddels in steden en de stedelijke bevolking neemt over de gehele wereld nog in omvang toe. Volg je de specialisatie Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid dan verdiep je je in twee centrale kenmerken van steden: de toenemende diversiteit van hun inwoners en de ongelijkheid van hun economieën. Je verkrijgt inzichten in de mogelijkheden en onmogelijkheden van stedelijk beleid en stedelijke vernieuwing in de breedste zin van het woord. Het programma bereidt je voor op een carrière in het stedelijk beleid, stedelijk onderzoek & advies, en de wetenschap.

Je doet kennis op over relevante theorieën over grootstedelijke vraagstukken. Je leert om zelfstandig stedelijke problemen te analyseren en daarover adviezen te geven en beleidssuggesties te ontwikkelen. Beleid wordt dan niet opgevat als een instrumentele aangelegenheid, maar als een sociale praktijk waarop ook kritisch gereflecteerd kan worden. Het gaat niet alleen om het opdoen van academische kennis. Er is ook ruime aandacht voor mogelijkheden en onmogelijkheden van interventiestrategieën bij stedelijk beleid.

Voor wie bestemd?

Wil je later als onderzoeker of beleidsadviseur professioneel betrokken zijn bij stedelijke ontwikkelingen? Heb je een passie voor grootstedelijke vraagstukken? In dat geval is deze master een uitstekende keuze voor jou.  

Naast het dagprogramma in voltijd van de specialisatie in Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid, bieden wij ook een avondvariant aan voor studenten met werkervaring en/of voor studenten die door werkverplichtingen overdag geen onderwijs kunnen volgen. Klik hier voor meer informatie.

Onderwijsprogramma

De master is opgebouwd uit vier blokken. De verschillende vakken vullen elkaar inhoudelijk aan en kenmerken zich door een vergelijkbare opbouw. De vakken zijn gericht op verschillende sociale en geografische analyseniveaus: microniveau (bewoners en buurten), mesoniveau (stadsbesturen, beleidsinstanties, belangengroepen) en macroniveau (de staat, internationale netwerken van steden, de mondiale economie). Je sluit de master af met een scriptie. 

Klik op een vaknaam in onderstaande overzicht om de beschrijving van het vak te bekijken.

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

De Stad als Woonmilieu: de Dynamiek van de Stedelijke Bevolking

7.5 ECTS

Steden in een Tijdperk van Mondialisering: Internationale Migratie en de Mondiale Economie

7.5 ECTS

Stedelijk Bestuur en Beleid: de Stad als Politieke Arena

7.5 ECTS

Scriptie 

7.5 ECTS

Keuzevak

7.5 ECTS

Keuzevak

7.5 ECTS

Scriptie

15 ECTS


NB: De hoorcolleges worden gegeven in het Engels en de onderwijsgroepen in het Nederlands.

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend.