Management & Organisatie

Master Sociologie

Prof. dr. Ferry Koster, coördinator

“Allerlei economische en technologische ontwikkelingen hebben de werkvloer van organisaties de afgelopen decennia op zijn kop gezet: informatisering, flexibilisering, informalisering. Deze ontwikkelingen roepen veel nieuwe sociologische vragen op naar de beheersbaarheid en leefbaarheid van organisaties...”


Waar gaat deze specialisatie over?

Wie het nieuws volgt, krijgt de indruk dat hedendaagse organisaties volop in beweging zijn en dat de organisatie van de arbeid sterk verandert. Kies je voor de specialisatie in Management & Organisatie dan verdiep je je in wat ook wel de ‘Nieuwe Werelden van Werk’ wordt genoemd. Hoe kunnen organisaties en overheden daar het beste sturing aan geven? Je verkrijgt een beter inzicht in bedrijven, netwerken en instituties, waardoor je uitstekend bent toegerust om organisaties te onderzoeken en om organisaties en overheden te adviseren op het gebied van werk en arbeidsmarkt.

In deze master ontwikkel je grondige kennis van de sociaalwetenschappelijke benadering van publieke en private organisaties. Je benadert vraagstukken vanuit verschillende sociologische perspectieven: arbeids- en organisatiesociologie, beleidssociologie en familiesociologie. Op basis daarvan kun je tot een afgewogen oordeel komen over mogelijke oplossingen. 

Voor wie bestemd?

Heb je belangstelling voor de sociaalwetenschappelijke bestudering van vraagstukken rond arbeid, organisatie en management? Heb je interesse in de achtergronden van recente ontwikkelingen? Wil je daarop ook kritisch reflecteren? In die gevallen is deze master een uitstekende keuze voor jou. 

Naast het dagprogramma in voltijd van de specialisatie in Management & Organisatie, bieden wij ook een avondvariant aan voor studenten met werkervaring en/of voor studenten die door werk overdag geen onderwijs kunnen volgen. Klik hier voor meer informatie.

Onderwijsprogramma

De master is opgebouwd uit vier blokken. De verschillende vakken vullen elkaar inhoudelijk aan en kenmerken zich door een vergelijkbare opbouw. Telkens worden er verschillende analyseniveaus behandeld. Het microniveau (individu en groep), het mesoniveau (organisatie) en het macroniveau (instituties en omgeving). Je sluit de master af met een scriptie. 

Klik op een vaknaam in onderstaande overzicht om de beschrijving van een vak te bekijken.

NB: De hoorcolleges worden gegeven in het Engels. De voertaal voor de onderwijsgroepen is Nederlands. 

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Besturen van Organisaties

7.5 ECTS

Sturing in de Hedendaagse Samenleving

7.5 ECTS

Managen van Maatschappelijke Risico's: Verzorgingsstaten en Arbeidsmarkten

7.5 ECTS

Scriptie 

15 ECTS

Keuzevak

7.5 ECTS

Keuzevak

7.5 ECTS

Scriptie

7.5 ECTS

 

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend.