Pre-master

Master Sociologie

Drs. Jaap Hassoldt, coördinator

Het is een opleidingsdoel dat masterstudenten leren om zelf analyses te maken van sociale of organisatievraagstukken en daarover leren te adviseren. Pre-masterstudenten volgen vakken zoals Sociologische theorie en Onderzoeksvaardigheden om zich voor te bereiden op de master”


Wat houdt de pre-master in?

Wil jij een master in Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam volgen, maar voldoe je niet aan de toelatingseisen? In de pre-master krijg je de kennis en vaardigheden aangereikt die noodzakelijk zijn om een van de masterspecialisaties in Sociologie succesvol te kunnen doorlopen. Je werkt aan het bijspijkeren van je sociologische kennis, maar ook je analyse- en onderzoeksvaardigheden. Dit doe je aan de hand van vakken als: Inleiding in de Sociologie, Statistiek en Kwalitatieve Methoden.

Voor wie bestemd?

De pre-master is bedoeld voor hbo-bachelors (alle richtingen) en wo-bachelors die geen directe toelating hebben tot de master in Sociologie.

Onderwijsprogramma

Pre-master studenten volgen een selectie van vakken uit het reguliere bachelorprogramma. In opeenvolgende blokken van vijf weken wordt steeds één vak gegeven dat bestaat uit wekelijks een of enkele hoorcolleges, twee onderwijsgroepen en de nodige literatuurstudie. Alle onderwijsgroepen hanteren activerende onderwijsvormen in kleine groepen variërend van 12 (middels probleemgestuurd onderwijs - PGO) tot maximaal 20 studenten. De colleges en onderwijsgroepen uit dit schakelprogramma worden op uiteenlopende dagen in de week gegeven. Naast de vakken worden ook practica gegeven. Deze practica zijn gericht op het aanleren van specifieke (academische) vaardigheden. 

NB: Sommige hoorcolleges zijn in het Engels. De onderwijsgroepen zijn in het Nederlands. 

Het onderwijsprogramma bestaat uit de volgende vakken:

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Inleiding Sociologie
6 ECTS 

Klassieke en moderne sociologische theorie 
6 ECTS

Ontwerpen van sociaalwetencshappelijk onderzoek
6ECTS
 

Quantitative methods
6 ECTS 

Inleiding academische vaardigheden 
1.5 ECTS 

Academisch lezen en schrijven
1.5 ECTS 

Onderzoeksontwerp 
1.5 ECTS 

SPSS
1.5 ECTS 

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Advanced Methods
7.5 ECTS 

Kwalitatieve methoden
6 ECTS 

Research project

(blok 7 & blok 8)
15 ECTS


kwalitatieve data-analyse
1.5 ECTS 

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend.