Specificaties

Master Sociologie

Masteropleiding Sociologie
CROHO-code 66601
Masterprogramma's
Engelstalige
masterprogramma's 
Titel / kwalificatie Master of Science (MSc)
Faculteit / instituut Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Joint programme n.v.t.
Vorm van de opleiding Voltijd, Deeltijd (Nederlandstalig), Voltijd (Engelstalig)
Start van de opleiding 1 september
Duur van de opleiding 12 maanden (voltijd) / 24 maanden (deeltijd)
Aantal studiepunten
60 ECTS
Instructietaal Nederlands, Engels
Accreditatie NVAO
Stage Optioneel
Studeren in het buitenland Optioneel
Numerus fixus n.v.t.
Decentrale selectie Afhankelijk van specialisatie
Toelating
  • wo-bachelordiploma
  • wo-masterdiploma
  • Pre-master
  • buitenlands diploma
Aanmelddeadline(s) 1 juli (EU/EEA, non EU/EEA)
Collegegeld 2018/2019 € 2.060 (EU/EEA)*, afwijkende collegegelden kunnen van toepassing zijn.
Collegegeld 2017/2018 € 2.006 (EU/EEA)*, afwijkende collegegelden kunnen van toepassing zijn.
Website faculteit www.eur.nl/essb/sociologie/
Brochure Brochure Master in Sociologie

* Bovengenoemde collegegelden zijn onder voorbehoud van wetswijzigingen. Voor aanvang van het bewuste collegejaar kunnen bedragen wijzigen, als gevolg van ministeriële besluitvorming.