Strafrecht

Inhoud van de studie

Onderzoekspracticum

Het onderzoekspracticum verdiepend formeel strafrecht is een actief en intensief begin van de master strafrecht. De masterstudenten worden, ter voorbereiding van hun scriptie en maatschappelijke carrière, aan het begin van hun master strafrecht wegwijs gemaakt in het doen van relevant strafrechtelijk onderzoek en in het zowel mondeling als schriftelijk presenteren van hun onderzoeksresultaten. Inhoudelijk ligt de aandacht bij het strafrechtelijke bewijsrecht en de actoren binnen de strafrechtspleging (zoals de officier van justitie, de rechter, de raadsman etc.).

Onderzoekspracticum verdiepend formeel Strafrecht

Let op! Alle vakken, dus ook het Onderzoekspracticum formeel strafrecht (OZP), verlopen via LawWeb (in plaats van SIN-Online). Eind augustus 2017 zal de digitale omgeving voor de master strafrecht en dit eerste vak naar verwachting zijn ingericht. Het kan dus zijn dat u daar op dit moment nog geen toegang toe heeft. Dat is geen probleem, want u wordt als masterstudent van de master strafrecht automatisch ingeschreven voor alle vakken.

Wel is het zo dat u zich binnenkort zelf kunt en moet aanmelden voor de werkgroep van OZP via de registratiebox op in de leeromgeving van het vak in LawWeb, uiterlijk 4 september 2017 (dit zodat duidelijk is dat u daadwerkelijk zult deelnemen aan het vak). Dit kan pas nadat LawWeb voor strafrecht is vrijgegeven. Op LawWeb kunt u straks ook de eerste informatie over het vak vinden.

  • Blok 1

   • Het onderzoekspracticum verdiepend formeel strafrecht is een actief en intensief begin van de master strafrecht. De masterstudenten worden, ter voorbereiding van hun scriptie en maatschappelijke carrière, aan het begin van hun master strafrecht wegwijs gemaakt in het doen van relevant strafrechtelijk onderzoek en in het zowel mondeling als schriftelijk presenteren van hun onderzoeksresultaten. Inhoudelijk ligt de aandacht bij het strafrechtelijke bewijsrecht en de actoren binnen de strafrechtspleging (zoals de officier van justitie, de rechter, de raadsman etc.).

  • Blok 2

   • Het mastervak ‘verdiepend materieel strafrecht’ is gericht op de bestudering van aspecten van materieel strafrecht, enkele bijzondere misdrijven in het bijzonder, tegen de achtergrond van de noodzakelijke integratie van de juridische, politieke, maatschappelijke, deels ook Europese en internationale context. Daartoe worden enkele bijzondere (categorieën van) misdrijven bestudeerd.

   • In dit vak worden voor diverse belangrijke kenmerken en leerstukken van het geldende straf- en strafprocesrecht de grondslagen nagegaan. Hiermee vormt het vak de theoretische en historische achtergrond voor drie grote, en grotendeels positiefrechtelijk georiënteerde, verplichte vakken in de mastervariant: Onderzoekspracticum verdiepend formeel strafrecht, Verdiepend materieel strafrecht en Sanctierecht.

  • Blok 3

   • Adequate inrichting van de sanctionering van onwenselijk, strafbaar gedrag is al enige tijd één van de hoofdthema’s van politieke en maatschappelijke aandacht en daarom ook een kernonderdeel van het curriculum van de strafrechtelijke mastervariant. Voortbouwend op het vak Theorie en geschiedenis van het hedendaagse strafrecht, richt dit mastervak Sanctierecht zich op de inrichting van het strafrechtelijk sanctiestelsel in brede zin.

  • Blok 4

   • Een vak naar keuze uit:

    • Jeugdstrafrecht in theorie en praktijk
    • Forensische psychiatrie
  • Blok 5

   • In het vak wordt eerst uitvoerig aandacht besteed aan de werking van de nationale regeling en internationale instrumenten voor de samenwerking in strafzaken.

   • Binnen een universiteit worden onderwijs en onderzoek gecombineerd. In de masterfase wordt u in contact gebracht met het onderzoek dat binnen de universiteit wordt verricht. Daarnaast zult u zelf uw eerste stappen op het wetenschappelijke pad zetten door middel van het schrijven van een scriptie.