Minor Beleid en Management in de Publieke Sector

Categorie
Broadening minor
Code
FSWBMNBMPS
Minor hoort bij de opleiding

Inhoud

Bestuurskunde is een interdisciplinaire wetenschap waarin inzichten vanuit verschillende disciplines worden geïntegreerd om maatschappelijke vraagstukken te analyseren en te helpen oplossen. De minor draagt bij aan een verdieping en uitbreiding van de bestaande kennis van studenten uit hun vooropleiding. Bovendien biedt de minor nieuwe kennis aan over het onderzoeksobject van de bestuurskunde, het openbaar bestuur. De publieke sector is voor veel studenten van belang, omdat zij er - als afnemer van overheidsdienstverlening, kiezer en later wellicht als werknemer – mee te maken hebben of zullen krijgen. Kennis over de inrichting en werking van het openbaar bestuur helpt studenten om deze sector beter te begrijpen. Het toegepaste karakter van de bestuurskunde maakt een directe vertaling van het geleerde mogelijk, bijvoorbeeld in opdrachten van de eigen opleiding en binnen de minor.

De minor bestaat uit drie afzonderlijke vakken, die elk op verschillende aspecten van het openbaar bestuur in gaan. In de inleidende module gaat het vooral over de  vraag of en waarom een openbaar bestuur nodig is, en hoe dat georganiseerd moet en kan worden. De twee vakken die daarop volgen besteden aandacht aan de werking van het openbaar bestuur. De module Beleid gaat dieper in op de wijze waarop beleid tot stand komt, hoe het wordt uitgevoerd en welke resultaten het bereikt. De module Management gaat enerzijds in op algemen inzichten uit de management-, organisatie- en leiderschapsliteratuur en richt zich anderzijds op de bijzondere kenmerken van deze processen in publieke organisaties.

Leerdoelen

Na afronding van de drie modulen waaruit de minor bestaat kan de student:

 • de grondslagen en kernthema’s van de bestuurskunde omschrijven;
 • in eigen woorden uitleggen welke rol begrippen zoals democratie, legitimiteit, efficiëntie en rechtszekerheid spelen in het functioneren van het openbaar bestuur en het beoordelen daarvan;
 • de wijze beschrijven waarop beleid binnen het openbaar bestuur tot stand komt en wordt uitgevoerd (beleidscyclus);
 • de organisatie en werking van het openbaar bestuur en recente veranderingen daarin in kaart brengen;
 • de kenmerkende verschillen tussen publiek en privaat management uitleggen en toepassen;
 • uitleggen waarom het openbaar bestuur een complex (hybride) systeem is;
 • uitleggen waarom maatschappelijke vraagstukken om een interdisciplinaire analyse vragen;
 • de kennis uit de modulen toepassen in het analyseren en beoordelen van (actuele) maatschappelijke vraagstukken door het openbaar bestuur;

Bijzondere kenmerken

 • De colleges van de minor worden in het Nederlands  gegeven
 • Het grootste deel van de literatuur is echter in het Engels
 • De nadruk ligt op zelfstudie waarbij de colleges uitdrukkelijk bedoeld zijn voor nadere toelichting op de hoofdlijnen
 • In de colleges wordt veel aandacht aan praktijkvoorbeelden gegeven
 • De minor wordt aanbevolen aan WO bachelorstudenten van andere opleidingen die daarna een master bestuurskunde aan de EUR willen doen. In de meeste gevallen volstaat deze minor voor toelating daartoe.
 • De minor staat tevens open voor studenten die via een premasterprogramma toegelaten willen worden tot het masterprogramma Bestuurskunde.

Overzicht minormodules

Module 1: Inleiding Bestuurskunde

 • Vakcode: FSWBMNBMPS
 • ECTS: 5
 • Inhoud: Deze module biedt een kennismaking met deze centrale thema’s en het bestuurskundige begrippenkader. Het vak geeft basiskennis over hoe het openbaar bestuur is georganiseerd en welke principes en opvattingen daaraan ten grondslag liggen, terwijl ook onderwerpen en uitkomsten van bestuurskundig onderzoek in de afgelopen decennia aandacht krijgen. Daarbij wordt ingegaan op de ontwikkeling van de bestuurskunde als wetenschappelijke discipline.
 • Onderwijs werkvormen: Hoorcolleges, zelfstudie, oefeningen op de elektronische leeromgeving.
 • Onderwijsmateriaal: Bovens, M.A.P. e.a. (2017). Openbaar Bestuur. Beleid, organisatie en politiek, Amsterdam: Wolters Kluwer, isbn 9789013137705 (9e druk)
  Artikelen en hoofdstukken via de elektronische leeromgeving.
 • Contacturen: 4 uur per week.
 • Zelfstudie: 36 uur per week.

Module 2: Inleiding Beleid

 • Vakcode: FSWBMNBMPS
 • ECTS: 5
 • Inhoud: Hoe komt een maatschappelijk vraagstuk op de politieke agenda? Hoe wordt het beleid geformuleerd gericht op de aanpak van zo’n vraagstuk en hoe vindt de besluitvorming daarover plaats? Wat gebeurt er bij de uitvoering van het beleid? Dit vak biedt een kennismaking met de belangrijkste begrippen, inzichten en theoretische benaderingen van (overheids)beleid. Aan de hand van het fasenmodel - de beleidscyclus - worden die uiteengezet en toegepast. Centraal staat de vraag hoe beleid ‘werkt’. Speciale aandacht krijgt dan ook de relatie tussen beleid-op-papier en beleid-in-de-praktijk. Ook wordt ingegaan op vraagstukken van verantwoording en evaluatie.
 • Onderwijs werkvormen: Hoorcollege, ondersteund met oefeningen op de digitale leeromgeving.
 • Onderwijsmateriaal: Bekkers, V.J.J.M. (2017). Beleid in beweging, Den Haag: Boom.
 • Contacturen: 2 uur per week.
 • Zelfstudie: 18 uur per week.

Module 3: Inleiding Publiek Management

 • Vakcode: FSWBMNBMPS
 • ECTS: 5
 • Inhoud: Publieke organisaties worden gekenmerkt door een eigensoortige dynamiek. Zij zien zich vaak geconfronteerd met specifieke vereisten en opvattingen over wat passende structuren en strategieën zijn. Het managen van publieke organisaties vereist dan ook speciale aandacht. Dit vak biedt een overzicht van de belangrijkste bestuurskundige managementdenkers en –ideeën. Ook wordt ingegaan op belangrijke veranderingen die in de afgelopen decennia zijn doorgevoerd in het managen van de overheid, zoals privatisering en de toepassing van marktmechanismen (New Public Management). Inzichten uit de organisatiekunde, de bedrijfskunde en de economie worden gebruikt en toegepast op publieke organisaties.
 • Onderwijs werkvormen: Hoorcolleges.
 • Onderwijsmateriaal: 
  • Rainey, H.G. (2014). Understanding and Managing Public Organizations. (laatste editie!)
  • Aanvullende literatuur via bskweb.
 • Contacturen: 2 uur per week.
 • Zelfstudie: 18 uur per week.

Inhoudelijke weekplanning

Week 1: Inleiding Bestuurskunde (2 * 2 uur college)
Week 2: Inleiding Bestuurskunde (2 * 2 uur college)
Week 3: Inleiding Bestuurskunde (2 * 2 uur college)
Week 4: Tentamen Inleiding Bestuurskunde, Inleiding Beleid (2 uur college) en Inleiding Publiek Management (2uur college)
Week 5: Inleiding Beleid (2 uur college) en Inleiding Publiek Management (2uur college)
Week 6: Inleiding Beleid (2 uur college) en Inleiding Publiek Management (2uur college)
Week 7: Inleiding Beleid (2 uur college) en Inleiding Publiek Management (2uur college)
Week 8: Inleiding Beleid (2 uur college) en Inleiding Publiek Management (2uur college)
Week 9: Inleiding Beleid (2 uur college) en Inleiding Publiek Management (2uur college)
Week 10: Tentamen Inleiding Beleid en Tentamen Inleiding Management

Tentaminering

Wijze van tentaminering
Ieder van de drie modules wordt getentamineerd door middel van een schriftelijk tentamen. Daarbij wordt deels gebruik gemaakt van MC vragen en deels van open essay vragen.

Samenstelling van eindcijfer
Module 1: 33%; Module 2: 33%; Module 3: 34%

Feedback
Feedback wordt regelmatig via de elektronische leeromgeving (bskweb) gegeven.  Voor het tentamen worden daarop voorbeeldvragen gepubliceerd. Na ieder tentamen wordt een tentameninzage georganiseerd.

Contactinformatie

Prof. dr. A.J. Steijn
steijn@essb.eur.nl
(010) 408 2634
kamer:  T17-43 (Mandeville)

Facultaire website
www.eur.nl/essb/bestuurskunde

Categorie
Broadening minor
Code
FSWBMNBMPS
Minor hoort bij de opleiding
Organisatie
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Studiepunten (ECTS)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Campus Woudestein, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.