De Werking van de Hersenen: Van Neuron tot Vrije Wil

Categorie
Verbredende minor
Code
GENMIN15
Tijdsduur
10 weken
Minor hoort bij de opleiding
Geneeskunde

Inhoud

De minor bestaat uit 10 weken, waarin een groot aantal onderweropen worden behandeld. Er is een opbouw gekozen, waarbij in de eerste 5 weken de basale werking en functies van de hersenen worden behandeld. We beginnen met een zeer globale verkenning van de werking van de hersenen, gevolgd door de behandeling van de werking van het neuron, de cel die essentieel is voor de werking van de hersenen. Basale biologische begrippen (wat is een cel, hoe werkt DNA, wat is een membraanpotentiaal etc) komen daarbij vanzelf aan bod, alsmede de verschillende neurowetenschappelijke technieken, met veel ruimte voor vragen en discussie. Vervolgens wordt het sensibel systeem (hoe ontvangen de hersenen informatie uit de buitenwereld en hoe wordt dit verwerkt) en het motorisch systeem (hoe worden de spieren aangestuurd) behandeld. Hierbij zal de terminologie, die nodig is om de verschillende systemen te begrijpen, steeds duidelijker worden. Tevens zijn er practika (o.a. op de snijzaal van het ErasmusMC) om tot een goed begrip te komen over de wijze waarop de hersenen functioneren. De eerste 5 weken worden afgesloten met een tussentoets.

De tweede periode van 5 weken wordt besteed aan de behandeling van de hogere hersenfuncties, waar bij onderwerpen als emoties, het autonome zenuwstelsel, stress, neuroeconomics, split brain, vrije wil en artificiële intelligentie, alsmede onderwerpen als schizofrenie en verslaving aan de orde komen. Deze periode wordt afgesloten met een tentamen. Tevens zal de student in deze periode, in groepjes van 2 of 3, een scriptie schrijven over een onderwerp, dat zij zelf kunnen kiezen, waarbij een wetenschappelijk artikel als leidraad moet dienen. Over deze scriptie moet ook een presentatie worden gehouden.

Leerdoelen

1. De student heeft kennis over en inzicht in de organisatie en werking van de menselijke hersenen (voor de beperkt of niet biologisch geschoolde student).
2. De student kan de opgedane kennis in deze minor toepassen bij een scriptie over een door de student zelf te bepalen neuro-wetenschappelijk onderwerp (bijv. relevant voor zijn/haar studierichting).
3. De student kan de opgedane kennis over de werking van de hersenen in zijn/haar toekomstige carrière gebruiken voor het begrijpen en beoordelen van ontwikkelingen op neurowetenschappelijk gebied in zijn/haar vakgebied.

Bijzondere kenmerken

Deze minor is bedoeld voor alle studierichtingen van de EUR, behalve geneeskunde. Daarnaast zijn studenten uit Delft en Leiden welkom.

Er is voor deze minor geen specifieke voorkennis nodig. De minor is voornamelijk in het Nederlands, maar enige beheersing van de Engelse taal i.v.m. de literatuur is wel noodzakelijk. Er moet regelmatig serieus gestudeerd worden (maar dan leer je ook wat!).

Inhoudelijke weekplanning

Globaal wordt het volgende besproken:

Week 1 en 2: algemeen overzicht van organisatie en werking van de hersenen. Algemene bespreking van de verschillende systemen (sensibel, motorisch, emotioneel, autonoom e.d.) en begrippen als neuron, neurotransmitter, synaps, actiepotentiaal etc.
Week 2: eerste practicum, waarbij (echte) hersenen worden bekeken van de buitenkant en de verschillende anatomische onderdelen worden benoemd. Daarnaast zijn in deze week ook facultatieve mogelijkheden om basale kennis over cellen, DNA, eiwitten etc. te verkrijgen.
Week 3: de algemene kennis uit de eerste 2 weken wordt toegepast op het sensibel systeem: hoe werkt aanraking, reuk, smaak en het visueel systeem.
Week 4: het motorisch systeem, het besturen van onze spieren en het tweede practicum waarbij de opbouw van de hersenen wordt bekeken.
Week 5: het autonome deel van het zenuwstelsel en tussentoets.
Week 6 en 7: emoties en daarmee samenhangende onderwerpen (seksualiteit, stress en verslaving).
Week 8: hersenen en filosofie met als aanleiding de vrije wil.
Week 9: psychiatrische ziektes (verslaving en schizofrenie).
Week 10: presentaties en de eindtoets.

Onderwijswerkvormen

Colleges: er zullen 9-12 hoor/werkcolleges per week worden gegeven, verdeeld over 3-4 (soms 5) dagdelen.
Practica: dit betreffen demonstratie practica, computerprogramma’s en excursies.
Zelfstudie opdrachten (ZO’s): er zullen enkele ZO’s worden gegeven.
Presentaties: iedere student zal een bijdrage aan een presentatie geven (in groepsverband). De groepsgrootte, onderwerpen, begeleiding en de exacte vorm zijn flexibel en worden vooraf (in nader overleg met de studenten) bepaald.
Er geldt een aanwezigheidsverplichting..

Onderwijsmateriaal

Het onderwijsmateriaal bestaat met name uit de powerpoints en video's van de colleges.
Er zal een Engelstalig boek gebruikt worden (wordt nader bekend gemaakt), waarvan verschillende hoofdstukken geheel of gedeeltelijk als verplichte leerstof gelden en andere als achtergrondmateriaal dienen.
Ander materiaal, zoals video's, specifieke literatuur, checklists etc. worden gedurende de minor ter beschikking gesteld. 

Tentaminering

Wijze van tentaminering
De toetsing bestaat uit 4 onderdelen:
1. een tussentoets aan het eind van week 5 over de stof van de eerste 5 weken, toetstijd: 2 uur, aantal vragen (MC + open vragen) ± 30
2. een scriptie
3. een presentatie
4. een eindtoets, over de tweede 5 weken, toetstijd: 2 uur, aantal vragen ± 30

Samenstelling eindcijfer

De cijfers behaald voor de 4 onderdelen zullen samen het eindcijfer bepalen.

  1. de tussentoets aan het eind van week 5 (20% eindcijfer)
  2. een scriptie (30% eindcijfer)
  3. de presentatie over de scriptie (20%)
  4. de eindtoets, met nadruk op de tweede 5 weken (30% eindcijfer)

Alle toetsonderdelen dienen met een voldoende (5,5 of meer) te worden afgesloten.

Feedback
De eerste toets wordt plenair nabesproken.
De beoordeling van de presentatie wordt op dezelfde dag bekend gemaakt en toegelicht.
De scriptie en de eindtoets kunnen worden ingezien en besproken op afspraak.

Contact

Contactinformatie

Dr. Geske van Woerden
g.vanwoerden@erasmusmc.nl
010-7044732 / 0652335538
Faculteit Geneeskunde, Erasmus MC 
kamer Ee1491
https://neuro.nl/research/van-woerden

Categorie
Verbredende minor
Code
GENMIN15
Tijdsduur
10 weken
Minor hoort bij de opleiding
Geneeskunde
Organisatie
Erasmus MC
Studiepunten (EC)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Campus Woudestein

Inschrijving

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen