Minor Genetica in de Maatschappij

Categorie
Broadening minor
Code
GENMIN22
Minor hoort bij de opleiding

Inhoud

Iedere week heeft een eigen thema. We beginnen met de eerste week met een uitgebreide introductie in de genetica en leren elkaar kennen. Fred Petrij (beste docent van het jaar 2016-2017!) geeft een sprankelend ‘Genetica voor dummies’ college. In week twee zien we het genoom van dichtbij; we komen erachter welke informatie we kunnen afleiden met welke technieken. Week drie is de klinische genetica. We maken kennis met erfelijke ziektes. Week 4 staat in het teken van de zwangerschap, wat we zoal kunnen ontdekken over het ongeboren kind en wat dit betekent voor aanstaande ouders. Lara vertelt op indrukwekkende wijze over haar ervaring met prenatale diagnostiek. Week 5 gaat in op de psychologie van erfelijkheid en hoe grote mensen en kinderen kunnen omgaan met dreiging, met een slechte uitslag en met familie dynamiek. Madalina Radu komt speciaal naar Nederland om ons te leren hoe we kinderen kunnen begeleiden bij erfelijkheidsonderzoek. Ook zullen we onze inzichten oefenen op een echt? kind. In week 6 kijken we achter de schermen van genetic research, met onder andere een rondleiding in het zebravisjes lab. In week 7 leiden Manfred Kayser en strafrechtadvocaat Marnix van der Werf ons rond in de betekenis van DNA materiaal op de plaats delict in de wereld van forensische genetica. In week 8 kijken we naar hoe bedrijven geld verdienen aan genetica en hoe de overheid genetica reguleert (community genetics). In week 9 gaan we aan de slag met gene editing, het aanpassen van het DNA. Green Peace is deze week onze speciale gast. In week 10 ronden we af, met een wetenschappelijk paper of een counselingsdossier en het tentamen. Jullie mogen van tevoren kiezen of je een wetenschappelijk paper schrijft, of 6 counselingsworkshops doet waarover je een reflectieverslag schrijft.

Leerdoelen

Na afloop van deze minor kan de student:

 • Verschillende manieren van genetische analyse herkennen en de verschillende toepassingen onderscheiden.
 • Verwoorden hoe de functies van genen worden onderzocht en hoe deze inzichten gebruikt worden om ziekte te behandelen.
 • Een onderbouwd oordeel vormen over de vertroebeling van het onderscheid tussen prenatale diagnostiek en screening.
 • Een moreel dilemma uit de praktijk van de genetica herkennen, beschrijven, en analyseren.
 • Exploreren hoe mensen omgaan met dreiging en dragerschap van genetische aandoeningen, en beslisprocessen begeleiden.
 • Een therapeutische relatie met een kind aangaan.
 • Uitleggen hoe genetisch bewijsmateriaal tot stand komt.
 • Verschillende verdienmodellen in de genetica herkennen.
 • Verwoorden hoe CRISPR-CAS werkt.
 • De voor- en nadelen van genetische manipulatie van gewassen, dieren en mensen beschrijven.

Bijzondere kenmerken

Deze minor is verbredend en in het bijzonder interessant voor studenten Geneeskunde, Psychologie, Klinische Technologie, BMG, Biomedische Wetenschappen, Erasmus University College, Filosofie en Criminologie. We houden rekening met de verschillende studierichtingen en hebben gemerkt dat de kruisbestuiving bijzonder gewaardeerd wordt. Het is handig om enige achtergrondkennis van biologie te hebben. Aan studenten die dat niet hebben bieden we een middag ‘bijspijkeren’ voorafgaand aan het openingscollege.

Onderwijswerkvormen

De werkvormen van deze minor zijn hoorcolleges, werkgroepen, practica, zelfstudie en de mogelijkheid tot meekijken op de polikliniek. Diverse vooraanstaande sprekers verzorgen inspirerende colleges: prof. Aad Tibben; prof. Sjef Smeekens; prof. Andre Uitterlinden; ethica Eline Bunnik; dr. Virginie Verhoeven; dr. Renate Hukema; dr. Tjakko van Ham; prof. Peter de Knijff; prof. Manfred Kayser; Mr. Marnix van der Werf; Herman van Bekkem en vele anderen. Een google search op deze namen zal laten zien dat jullie colleges verzorgd  worden door de toppers uit het veld. Vandaar dat er een aanwezigheidsverplichting geldt voor alle onderwijsonderdelen.

Onderwijsmateriaal

Er wordt gewerkt met een reader en een elektronische leeromgeving op blackboard. Verder wordt gebruik gemaakt van casuïstiek, praktijkopdrachten, wetenschappelijke artikelen, hoofdstukken uit boeken, films en presentaties.
Het aantal contacturen per week wisselt, maar zal minimaal 8 en maximaal 18 uur zijn, exclusief bezoek aan poli of patiëntbespreking.

Tentaminering

Wijze van tentaminering
Tentaminering bestaat uit het schriftelijke tentamen op de laatste dag van de minor en het schrijven van een  wetenschappelijk paper of het counselingsdossier / reflectieverslag.

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer is als volgt samengesteld:

 • het tentamen (60%).
 • wetenschappelijk paper of het counselingsdossier / reflectieverslag (40%).

Feedback
Studenten die het counselingsdossier hebben gekozen krijgen feedback op hun gespreksvoering en hun dossier.
Studenten kunnen de beoordeling van het tentamen en het paper op afspraak inzien. Bij verschil van mening over het goede alternatief dan wel de beoordeling wordt een onafhankelijke collega-deskundige gevraagd om advies. Dat advies is bindend

Contactinformatie

Mw. Dr. Sam Riedijk
Minorcoördinator Klinische Genetica
s.riedijk@erasmusmc.nl
7038365/06-42625210
kamer Ee-2014

Categorie
Broadening minor
Code
GENMIN22
Minor hoort bij de opleiding
Organisatie
Erasmus MC
Studiepunten (ECTS)
15
Voertaal
Nederlands

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.